Πρόγραμμα 2024 – 2028 ~ Ενεργειακή πολιτική – Εξοικονόμηση ενέργειας

light-bulb-3104355_1280

6) Ενεργειακή πολιτική – Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης αφορά όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους εκλεγμένους ενός Δήμου. Το «Project για τη Δράμα» έχοντας έγκαιρα αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της εξοικονόμησης χρημάτων που σχετίζονται με αυτήν, έχει εντάξει στο πρόγραμμά του μία σειρά από μέτρα και προτάσεις:

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα ή τις σκεπές δημοτικών κτιρίων.

Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση δημοτικών κτιρίων με εκσυγχρονισμό/αντικατάσταση των υπαρχόντων Η/Μ συστημάτων με νέα. Σταδιακή εξωτερική θερμομόνωση και αντικατάσταση κουφωμάτων.

Χρήση στα έργα του Δήμου υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και κατάλληλων για εξοικονόμηση ενέργειας. Η χρήση τέτοιων υλικών βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι μέχρι και 7 βαθμούς Κελσίου, στις περιοχές όπου χρησιμοποιούνται, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης συστημάτων ψύξης.

Ενθάρρυνση για «Φυτεμένα δώματα» δημοτικών και ιδιωτικών κτιρίων. Πράσινες ταράτσες και βράβευση των ιδιωτών που θα δημιουργήσουν πράσινες ταράτσες.

Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων με άλλους τύπου LED και για λόγους οικονομίας. Σύνταξη μελέτης φωτισμού για ολόκληρο το Δήμο, πιλοτική τοποθέτηση αυτόνομων Φ/Β σε φωτιστικούς στύλους.

Δημιουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου όταν το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ αποκτήσει ηλεκτρική επάρκεια.

Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας του Δήμου & υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).