Δημόσια έργα: Να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ για τη Δράμα!

Η καρδιά ενός Δήμου χτυπάει στην Τεχνική Υπηρεσία του, καθώς αυτή αναλαμβάνει μια σειρά σημαντικών έργων που εξασφαλίζουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες.

Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων στη χώρα μας, οφείλονται στην ελλιπή προετοιμασία πριν τη φάση της δημοπράτησής τους, κατά τη φάση δηλαδή της ωρίμανσής τους.

Για να διασφαλισθεί η ταχύτερη εκτέλεση των έργων, προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της ωριμότητας των μελετών. Συγχρόνως, είναι απαραίτητη η εύρεση κάθε πιθανής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μελετών αυτών.

Οι χρηματοδοτήσεις διακρίνονται από την πηγή από την οποία προέρχονται σε:

  • Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πράσινο Ταμείο, Λοιποί φορείς)
  • Προγράμματα ΕΕ και Διεθνών Οργανισμών (Interreg, Urbact, Horizon)
  • Δανειοδοτήσεις (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)
  • Ταμείο Ανάκαμψης _ Ελλάδα 2.0 (Προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πρόγραμμα Ηλέκτρα)
  • ΕΣΠΑ 2021-2027

Συνεπώς, οι Δήμοι έχουν την μεγάλη τύχη να μπορούν να δεχθούν την εισροή τεράστιων ποσών για να πετύχουν τους στόχους τους. Μπορούν, δηλαδή, να κατασκευάσουν όλα τα έργα υποδομής που έχουν ανάγκη και να οδηγηθούν σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, μειώνοντας τις διαφορές τους από τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Δυστυχώς, ο Δήμος Δράμας δεν έχει υψηλό ποσοστό απορρόφησης από τα ευρωπαϊκά (πηγή: https://anaptyxi.gov.gr) και τα εθνικά κονδύλια.

Στο Project για τη Δράμα πιστεύουμε ότι ένας Δήμος οφείλει:

  • να θέτει υψηλούς και μακροπρόθεσμους στόχους,
  • να διαθέτει μελέτες για την επίτευξη των στόχων αυτών,
  • να αναζητεί με συνέπεια πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων και
  • να συμμετέχει στην πλειοψηφία των προσκλήσεων που προκηρύσσουν οι φορείς χρηματοδότησης.

Με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση να απορροφήσει και να αξιοποιήσει κατάλληλα κάθε διαθέσιμο πόρο.

Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω, είναι αφενός η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αφετέρου η εκλογή του κατάλληλου πολιτικού προσωπικού που θα προΐσταται των υπηρεσιών αυτών. Στο ψηφοδέλτιο του Project για τη Δράμα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με ικανότητα και εντιμότητα που μπορούν να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες, με πρώτη απ’ όλους την επικεφαλής του, την Παρθένα Κιόρτεβε.

Σε ό,τι με αφορά, ως υπάλληλος σε Τεχνική Υπηρεσία, γνωρίζω το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και μπορώ να προσφέρω τα μέγιστα εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.

Για το λόγο αυτό, σας ζητώ προσωπικά την μία (1) από τις δύο (2) ψήφους σας για την Κοινότητα της Δράμας.

Για να αποτελέσει η Δράμα πρότυπο Δήμου προς μίμηση.

Για να μην εξαρτάται η Δράμα μόνο από δωρεές.

Για να ξεκινήσουμε αμέσως δουλειά.

Για να μη χαθεί ούτε μία ημέρα.

Για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Σοφία Αναστασιάδου Τερζίδου

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ MSc

Υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Προσοτσάνης

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτικών Έργων Δήμου Προσοτσάνης

Please follow and like us:
fb-share-icon