Πρόγραμμα 2024 – 2028 ~ Δημοτικές Εκλογές 2023 – Project για τη Δράμα

προγραμμα Δράμα Δημοτικές εκλογές 2023

Πρόγραμμα 2024 - 2028 / «Project για τη Δράμα»

Το πρόγραμμα του Project για τη Δράμα έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου, να τον εκσυγχρονίσει και ταυτόχρονα να είναι συμβατό με τις οικονομικές του δυνατότητες. Οικονομικές δυνατότητες που υπολογίζουμε ότι, αν εκλεγούμε, θα τις μεγεθύνουμε με δύο απλούς τρόπους: Πρώτον, με την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων του Δήμου, αποφεύγοντας άσκοπα έξοδα, που γίνονται αποκλειστικά για ψηφοθηρικούς λόγους ή για τη δημιουργία εντυπώσεων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις αχρείαστες απευθείας αναθέσεις. Δεύτερον, εκμεταλλευόμενοι και το τελευταίο ευρώ που προσφέρεται από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές, ώστε να μη επιβαρύνονται υπέρμετρα οι δημότες.

Σήμερα ο Δήμος Δράμας βρίσκεται είκοσι χρόνια πίσω, σε σχέση με τους περισσότερους Δήμους της Ελλάδας. Πολλές υποσχέσεις των προηγούμενων δημοτικών αρχών έμειναν «σχέδια επί χάρτου» και, έτσι, οι δημότες της Δράμας απολαμβάνουν υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου. Το «Project για τη Δράμα» φιλοδοξεί να αναστρέψει αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα.

Tο προεκλογικό μας πρόγραμμα κατά το δυνατό κοστολογημένο και χρονολογημένο, παρουσιάζει τους βασικούς άξονες που θα κινηθούμε:

 1. Μεγάλα Projects
 2. Δράμα - Έξυπνη πόλη
 3. Τοπικές Κοινότητες
 4. Απορρίμματα
 5. Διοίκηση - Λειτουργία Δήμου
 6. Ενεργειακή πολιτική - Εξοικονόμηση ενέργειας
 7. Ενεργειακές Κοινότητες
 8. Πολιτισμός
 9. Ονειρούπολη
 10. Τοπική Οικονομία
 11. Κοινωνική πολιτική
 12. Καθημερινότητα
 13. Αθλητισμός
 14. Διαδημοτικές συνεργασίες - Εξωστρέφεια