Πρόγραμμα 2024 – 2028 ~ Διοίκηση – Λειτουργία Δήμου

mark-516277_1280

5) Διοίκηση - Λειτουργία Δήμου

Οι υπάλληλοι του Δήμου είναι άμεσοι συνεργάτες της δημοτικής αρχής και αυτοί που υλοποιούν τις πολιτικές κατευθύνσεις της. Για το λόγο αυτό θα γίνουν άμεσες κινήσεις για πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες.

Τροποποίηση και εκσυγχρονισμός του οργανογράμματος του Δήμου στο πρώτο εξάμηνο της νέας δημοτικής περιόδου με παράλληλο στόχο την ομαδοποίηση συναφών δημοτικών επιχειρήσεων.

Αξιοποίηση του θεσμού του διαμεσολαβητή μεταξύ του δημότη και του Δήμου. Το «Project για τη Δράμα» είναι η παράταξη που πίστεψε στον θεσμό και έπαιξε ενεργό ρόλο, ώστε να εκλεγεί για πρώτη φορά στη Δράμα συμπαραστάτης του δημότη και των επιχειρήσεων. Θα αναδείξουμε περαιτέρω τον θεσμό και θα τον κάνουμε γνωστό μέσω καμπάνιας ενημέρωσης προς όλους τους δημότες.

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των δημοτών: Eπιλογή δημοτών για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων με κριτήριο τις γνώσεις τους, σε σχέση με το αντικείμενο της επιχείρησης. Διαβούλευση για τα ζητήματα του Δήμου, ηλεκτρονικά και διά ζώσης. Χρήση τοπικών δημοψηφισμάτων. Διαδραστική ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας με ανάπτυξη επικοινωνίας με τους δημότες και μέσω social media (facebook, instagram κτλ).

ΔΕΥΑΔ: Βασική αρχή του «Project για τη Δράμα» είναι ότι η άντληση και η διανομή/πώληση του πόσιμου νερού θα πρέπει να ελέγχεται και να γίνεται από τους Δήμους ώστε να διαφυλάσσεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Επιπλέον προτείνουμε: Τροποποίηση του οργανογράμματος της ΔΕΥΑΔ και στελέχωση της επιχείρησης με μηχανικούς, εργατικό και διοικητικό προσωπικό. Καταπολέμηση της οικονομικά ζημιογόνας λειτουργίας της ΔΕΥΑΔ λόγω ανείσπρακτων οφειλών, δίνοντας βάρος στην είσπραξη των χρωστούμενων χρημάτων από κακοπληρωτές μεγαλο-οφειλέτες. Κατάργηση των αχρείαστων απευθείας αναθέσεων ειδικά για ετήσιες εργασίες που προϋπολογίζονται. Είσπραξη των απαιτήσεων της ΔΕΥΑ στην αρμόδια ΔΟΥ όπως συμβαίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος από 300 ευρώ και πάνω προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες. Διατήρηση και διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου. Εντατικοποίηση ελέγχων για παράνομες υδροδοτήσεις. Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για εύρεση διαρροών. Εφαρμογή συστήματος υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (health and safety).

Διεύθυνση Προγραμματισμού: Ενίσχυση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό την ένταξη του δήμου σε όσο το δυνατόν περισσότερα χρηματοδοτικά προγράμματα.