Μικρόπουλος Ιωάννης – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2023