Ιωάννης Αποστολίδης – Υπ. Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Ιωάννης Αποστολίδης
Σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Δράμας
Project Δράμα 2020

Αποστολίδης κάρτα-01