Τσιπλάκης Γιάννης – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019