Θεοδωράκη Μαρία – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2023

Θεοδωράκη Μαρία
Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
Project για τη Δράμα
Δημοτικές Εκλογές 2023

Πτυχίο Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μεταπτυχιακό στο τμήμα Μηχανικών: Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

 

Παρουσιάσεις Εργασιών - Project

Εξοικονόμηση Ενέργειας από την πλευρά του παρόχου, Σάμος, 2013

Πράσινη Τεχνολογία και Μηχανισμοί για Δίκτυα Επόμενων Γεννεών (Πτυχιακή εργασία), Σάμος, 2014

Distributed Multimedia Systems, Σάμος, 2015

Ανάπτυξη Κατανεμημένης e-voting Εφαρμογής (JAVA RMI-JDBC), Σάμος, 2015

Ανάπτυξη Web Service Client για ενημέρωση καιρικών συνθηκών (Ανάπτυξη

Servlet-WSDL), Σάμος, 2015

Cloud and Virtualization Techniques for 5G Networks, Σάμος, 2015

Χρήση φορετών βιοαισθητήρων για την παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης ασθενών και την παροχή υπηρεσιών υγείας (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία), Σάμος, 2017.

Image1