Νίκος Γεωργιάδης – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Νίκος Γεωργιάδης
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Project Δράμα 2020

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Του Νικολάου Γεωργιάδη του Γεωργίου και της Δέσποινας

Γεννήθηκε
Στη Σκοπιά Φυλλίδας Σερρών την 1η Νοεμβρίου 1956.

Οικογενειακή κατάσταση
Είναι παντρεμένος με τη δασκάλα Βηθλεέμ Παπουτζή από το 1979 και έχουν δύο παιδιά: τον Γιώργο, που είναι Τοπογράφος και Αγρονόμος Μηχανικός του ΑΠΘ και τη Δήμητρα, Γιατρό, Νευρολόγο της ιατρικής σχολής του ΑΠΘ.

Σπουδές – Μετεκπαίδευση – Επιμόρφωση – Ξένες Γλώσσες
Είναι:
- Πτυχιούχος της Παιδ. Ακαδημίας Λάρισας
- Πτυχιούχος του Παιδ. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ
- Έχει μετεκπαιδευτεί στις Επιστήμες της Αγωγής στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α.Π.Θ.
- Έχει παρακολουθήσει σειρές εξαμηνιαίων μαθημάτων στον τομέα της Κοινωνιολογίας (Soziologie) και των Επιστημών της Αγωγής (Erziehungswissenschaft) στο Πανεπιστήμιο της πόλης Mannheim της Γερμανίας. Παρακολούθησε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Κοινωνιολογία, Παιδαγωγική, Οργάνωση Αρχείων των Πόλεων, Η/Υ, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης γλώσσας και ως μητρικής, σε θέματα Ειδικής Αγωγής, σε Ευρωπαϊκά θέματα, στην Ψυχολογία, στην Ιστορία κ.ά. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που διοργάνωσαν διάφοροι φορείς, όπως Παιδαγωγικές Ακαδημίες (ΡΗ), Συνδικάτα εκπαιδευτικών (GEW), Σχολικά Γραφεία (Schulämter), Πανεπιστήμια, Ανώτατες Παιδαγωγικές Σχολές κ.ά.
- Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα «εκπαίδευσης εκπαιδευτών εκπαιδευτών», που υλοποίησε το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε συνεργασία με το ΕΑΠ και το ΙΔΕΚΕ.
- Είναι κάτοχος της γερμανικής γλώσσας (Β2).

Συμμετοχή σε συνέδρια
Παρουσίασε εισηγήσεις σε πανελλήνια εκπαιδευτικά συνέδρια με τα παρακάτω θέματα:
1. «Η εφαρμογή στην Πρωτ. Εκπαίδευση προγραμμάτων αγωγής μη γνωστικών αντικειμένων. Η συμβολή τους στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών. Κριτική προσέγγιση – προτάσεις.»
2.  «Υγρότοπος Δέλτα Νέστου: Σχέσεις ατομικών χαρακτηριστικών παραϋγροτόπιων κατοίκων και τουριστική ανάπτυξη αυτού»,
3. «Διαχείριση υγρότοπου λίμνης Ισμαρίδας: Σχέση του επιπέδου μόρφωσης των παραϋγροτόπιων κατοίκων και των περιβαλλοντικών μεταβλητών του υγρότοπου»
4.  «Ο Σύλλογος Διδασκόντων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, στάσεις και επιθυμίες τους»
5.  «Το πολιτισμικό τοπίο μιας περιοχής και η συμβολή του στην ανάπτυξή της: Η περίπτωση της Δράμας και της Καβάλας
6.  «Τα διδακτήρια της Πόλεως Δράμας και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη»
7.  «Ο Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτικής Κοινότητας «Η ΗΩΣ» Προσοτσάνης 1873»
8.  «Το Περίγραμμα (Profil) των δασκάλων με σπουδές στην «καθ΄ημάς Ανατολή» που υπηρέτησαν στη Δράμα»
9. «Το Δημοτικό Σχολείο Κοκκινογείων (Κουμπάλιστας) Δράμας»
10. «Το Δημοτικό Σχολείο Χωριστής (Τσατάλτζιας) Δράμας»
11. «Ο Κώδικας του Ιερού ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Προσοτσάνης (1879-1908)»

Εκδόσεις - Μεταφράσεις - Δημοσιεύσεις
Εξέδωσε βιβλία με τίτλο :
α) «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εποχή μας»,
β) «Ατυχήματα στη σχολική ζωή. Αιτίες, αντιμετώπιση, καταγραφή εμπειριών των εκπ/κών της Π.Ε. Στάσεις και απόψεις τους».

Επιμελήθηκε την έκδοση των Πρακτικών των Πανελληνίων Συνεδρίων της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας:

- Τα εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της Ευρ. Ένωσης (2000).
- Τα προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση των βαλκανικών κρατών (2002).
- Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα (2005).
- Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: παρελθόν – παρόν- μέλλον (2008)
Καθώς και την ηλεκτρονική έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου με θέμα:
«100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα- 100 Χρόνια Ελεύθερη Εκπαίδευση» (2013)

Μετάφρασε και δημοσίευσε κείμενα του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης της Ανώτερης
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Χαϊδελβέργης με θέμα:
- Το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας
- Το βασικό σχολείο της Ολλανδίας

Δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά κείμενα όπως:
- Ο Σύλλογος των εκπαιδευτικών ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.24, Αθήνα)
- Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως παράμετρος του στρατηγικού και λειτουργικού προγραμματισμού της εκπαιδευτικής μονάδας (Διοικητική Ενημέρωση, τ.35, Αθήνα)
- Το σχολικό φαρμακείο: Η συμβολή του στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής - απόψεις των εκπαιδευτικών της Π. Ε. (ΜΑΚΕΔΝΟΝ, τ.15, Φλώρινα)
- Ατυχήματα στη σχολική ζωή: Χωρο-χρονική καταγραφή, εμπειρίες και προτάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις, τ.3, Ηράκλειο)

Συμμετείχε στις έρευνες
- «Στάσεις, απόψεις, γνώσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης για το Σύλλογο Διδασκόντων», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα τα έτη 1997 - 1999 με ευθύνη του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΑΠΘ.
- «Η πολυπρισματική κοινωνική εικόνα του δασκάλου» που διενεργήθηκε στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Δράμας και Καβάλας από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΠΤΔΕ της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
-  «Ατυχήματα στη σχολική ζωή: Αιτίες, αντιμετώπιση, καταγραφή εμπειριών των εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης, στάσεις και επιθυμίες τους» που
διενεργήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα από την Ιατρική Εταιρεία Καβάλας.

Πρωτοβουλίες

- Οργάνωσε σεμινάρια για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ξένους εκπαιδευτικούς (Γερμανούς).
- Είναι ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε Γραμματέας (2000-2006) και Πρόεδρος (2006-2009) της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας (Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
- Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής των 1ου , 3ου και 4ου Πανελληνίων Συνεδρίων καθώς και του 1ου Διαβαλκανικού Συνεδρίου της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας.

Υποτροφίες - Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα –Τιμητικές διακρίσεις
- Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα και Δίκτυα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας ως μέσα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση …» .
- Συμμετείχε σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θέμα: α) «Κατανόηση μέσα από το περιβάλλον». (Κωνσταντινούπολη 23-4/29-4-2012), «β) Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μια ανθρώπινη σχέση», Άγκυρα 4-9/12/2012, γ) «Συνεργατικές δράσεις σχολείων με τη χρήση των Η/Υ» μεταξύ της Δνσης Π.Ε. Καβάλας, του ΤΕΙ Καβάλας, του 10 Δ.Σ. Καβάλας και της Δνσης Εκπαίδευσης Τραπεζούντας, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τραπεζούντας, του σχολείου Acsabat (Πλάτανα) Τραπεζούντας, 2013- 2015.
- Είναι μέλος πολλών πολιτιστικών και κοινωνικών συλλόγων και για την κοινωνική και εκπαιδευτική του προσφορά έχει τιμηθεί από διάφορους φορείς όπως η «Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας», το ίδρυμα «Κωνσταντίνος Κεραμεύς», το ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» κ.ά..

Εμπειρία στην επιμόρφωση ενηλίκων
Συμμετείχε ως επιμορφωτής:
- Στα Προγράμματα: «Κατάρτιση στελεχών για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών», «διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης», «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες μουσουλμάνες», «Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιορίστων εκπαιδευτικών» (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)», «Προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (2006-2007 -2008)», «Προγράμματα εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων» του ΙΔΕΚΕ επιμορφώνοντας τους διδάσκοντες στα Σχολεία Β΄ Ευκαιρίας και αυτούς των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενήλικων της ΑΜΘ (2008-09-10-11).

Υπηρεσιακή κατάσταση:
Διορίστηκε το 1979 ως δάσκαλος στο Νομό Δράμας. Στο διάστημα αυτό αποσπάστηκε για πέντε χρόνια στη Γερμανία και εργάστηκε σε σχολεία τόσο του ελληνικού όσο και του γερμανικού δημοσίου. Το Σεπτέμβριο του 2002 επιλέχτηκε ως Δ/ντής 12/θ Δ.Σ. Πρωτ. Εκπαίδευσης και από τον Απρίλιο του 2003 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος στην 4 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Δράμας. Από τον Οκτώβριο του 2007 υπηρέτησε ως Δντής Πρωτ. Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και από τον Αύγουστο του 2010 ως Διευθυντής Πρωτ. Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας, συμμετέχοντας ως μέλος και Πρόεδρος Τοπικών, Περιφερειακών και Πανελληνίων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων της Πρωτ., της Δευτ. και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Αφυπηρέτησε στις 17/07/2013 με τον τίτλο του Επίτιμου Δντή Πρωτ. Εκπαίδευσης Καβάλας και μέχρι σήμερα διαμένει ως συνταξιούχος στη Δράμα!

Δράμα, Απρίλιος 2019

59299151_1896045183835047_6556010618040614912_n
59229986_330954134281403_8638358059044831232_n
58741818_2569205309770221_3059286032206790656_o