Αλεξάνδρα Μπακάλη – Γιατί πρέπει να βλέπω την πόλη μου καθαρή;

Είμαι πολίτης της Δράμας, μεγάλωσα και περπάτησα σε αυτή την πόλη…

Σκοπός είναι όχι μόνο να την αγαπήσουμε αλλά και να την στηρίξουμε!

Για να την στηρίξουμε πρέπει να την διατηρούμε καθαρή!

Η αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά θα πρέπει να διαπερνά όλες μας τις προσπάθειες για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Βασικός μας προσανατολισμός, είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Γι’ αυτό, εκτός από τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή νέα προγράμματα σε όλα τα ρεύματα της ανακύκλωσης (χαρτί, συσκευασίες, γυαλί).

Η ανακύκλωση θα πρέπει να γίνει πρώτη και βασική επιλογή όλων μας για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να εξοικονομήσουμε οικονομικούς πόρους για την πόλη μας και να προστατέψουμε το περιβάλλον μας.

Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου προσπαθεί να βγάλει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή των δημοτών και των επαγγελματιών.

Μόνο μέσα από την πλήρη και στενή συνεργασία Δήμου και κατοίκων θα προκύψει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε για την καθαριότητα, την υγιεινή των κοινοχρήστων χώρων και την εικόνα της πόλης.

Αυτή είναι και η βασική φιλοσοφία που διέπει τον Κανονισμό Καθαριότητας και στηρίζεται στην παραδοχή, ότι η καθαρή πόλη αποτελεί μείζονα στόχο Δήμου και δημοτών, με το Δήμο να έχει την υποχρέωση διεκπεραίωσης των εργασιών καθαριότητας και τους δημότες να έχουν την ευθύνη σεβασμού των κοινοχρήστων χώρων και της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγουν.

 

Πεζοδρόμια και δρόμοι

· Καταγραφή σημείων όπου παραλείπετε ο οδοκαθαρισμός.

· Περισσότερο πράσινο σε πλατείες, παιδικές χαρές και λιγότερο τσιμέντο

· Ειδικοί κάδοι για ακαθαρσίες σκύλων μπροστά σε πλατείες μαζί με βιοδιασπώμενα σακουλάκια δωρεάν.

 

Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (Λαϊκές αγορές)

Ο θεσμός της λαϊκής αγοράς είναι σημαντικός για την λαϊκή οικογένεια με το συμπιεσμένο εισόδημα όπως και τους παραγωγούς και μικροεμπόρους τόσο για τις προσφερόμενες τιμές όσο και για την ποιότητα των προϊόντων. Γι’ αυτό μέσα από τη συνεργασία του με τους εκπροσώπους των παραγωγών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της πόλης, επιδιώκει την αναβάθμισή τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, να μειώνεται η όχληση των περιοίκων, να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Να διατηρούν καθαρό το χώρο, κάτω και γύρω από τους πάγκους πώλησης των προϊόντων τους και μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής να απομακρύνουν τα εμπορεύματα, τα εργαλεία και τις άδειες συσκευασίες αποδίδοντας καθαρό το χώρο του οδοστρώματος.

Να διαχωρίζουν και να συγκεντρώνουν ξεχωριστά τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί) μεταφέροντας τα στον αντίστοιχο κάδο ανακύκλωσης. Είναι αναγκαίο να τσακίζουν τις χάρτινες συσκευασίες πριν τις εναποθέσουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης στους οποίους δεν έχουν θέση πλαστικά με καφέδες ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Να συγκεντρώνουν τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της εργασίας τους σε ανθεκτικές σακούλες, να τις κλείνουν και να τις μεταφέρουν στους πράσινους κάδους απορριμμάτων.

 

Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα

Πιο γρήγορη απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

 

Καθαρισμός εγκαταλελειμμένων κτιρίων

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων

 

Μη ογκώδη απορρίμματα

· Προτάσεις για καλύτερο εξοπλισμό

· Συχνός καθαρισμός κάδων. Οι κάδοι πρέπει να πλένονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα με ζεστό νερό και εδικό χημικό σκεύασμα

· Προτάσεις για χωροθέτηση των κάδων

· Πρόταση για συγκομιδή των απορριμμάτων το βράδυ, ώστε η πόλη να είναι καθαρή το πρωί.

 

Ογκώδη απορρίμματα

Σε ανακαινίσεις κτιρίων, τα μπάζα και τα σκουπίδια να απαγορεύεται να τα πετάνε στους δρόμους και να τους γίνεται σύσταση για την τοποθέτηση τους.

 

Επαναχρησιμοποίηση

Χώρος όπου θα μπορούν οι πολίτες να δίνουν αντικείμενα/έπιπλα που δεν χρειάζονται,  τα οποία θα καταγράφονται και να επαναδιατίθενται

 

Εθελοντισμός

· Οικολογική συνείδηση.

· Συνεργασία  - Αναγνώριση εθελοντικών ομάδων καθώς θα ελαφρύνουν το έργο του Δήμου.

· Κίνητρα (π.χ. μείωση δημοτικών τελών) για την αυτοδιαχείριση σε επίπεδο εθελοντικής διαχείρισης απορριμμάτων.

 

Ενημέρωση

· Ενημέρωση πολιτών σχετικά τους ανακυκλώσιμους και μη κάδους.

 

Πρέπει να γνωρίζουμε την σωστή ανακύκλωση.

Με την σωστή ανακύκλωση έρχεται η Κυκλική Οικονομία. Τι είναι η κυκλική οικονομία; Με απλά λόγια, είναι η επιμήκυνση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, εξοικονομώντας παράλληλα μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων. Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώνει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.

Για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας.

 

 

Μπακάλη Αλεξάνδρα

Υπ. Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Δράμας

Please follow and like us:
fb-share-icon