Ηλιάδης Νίκος – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Ηλιάδης Νίκος
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δημοτικές Εκλογές 2019
Project Δράμα 2020