Γεωργιάδου Χριστιάνα – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Γεωργιάδου Χριστιάνα
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δημοτικές Εκλογές 2019
Project Δράμα 2020