Ευκαρπίδης Γεωργίος – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Ευκαρπίδης Γεώργιος
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Project Δράμα 2020

6 (1)