Γιώργος Σένδρος – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019