Σάββας Δημητριάδης – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Σάββας Δημητριάδης
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δημοτικές Εκλογές 2019
Project Δράμα 2020