Ονειρούπολη 2017-2018

Ονειρούπολη Δήμου Δράμας

Ενημέρωση για τα έσοδα και τις δαπάνες της Ονειρούπολη 2017-2018.

Κάνετε κλικ στους συνδέσμους “Λήψης” ή “Προβολής” αρχείου και ενημερωθείτε.
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2017

ΑΔΑ: ΨΩΚ3ΟΛΤΟ-ΑΓΘ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2017

ΑΔΑ: Ω4ΡΝΟΛΤΟ-ΔΤ3 – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2017

ΑΔΑ: ΩΞ53ΟΛΤΟ-4Α0 – Προμήθεια διακοσμητικού φωτισμού για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2017

ΑΔΑ: ΩΟ5ΛΟΛΤΟ-ΣΗΙ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 30/12/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: 7ΥΤΓΟΛΤΟ-Ι1Χ – Ενοικίαση λεωφορείων στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: 7ΜΣΧΟΛΤΟ-ΘΡΓ – Υπηρεσία δημοσίων σχέσεων στην περιοχή της Ν.Βουλγαρίας για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: 63Γ2ΟΛΤΟ-0ΗΞ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ΣΤΙΣ 9-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2017

ΑΔΑ: 7ΝΩΧΟΛΤΟ-ΓΘΥ – Φιλοξενία σε ξενοδοχείο συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2017

ΑΔΑ: 7ΓΟ6ΟΛΤΟ-Ω9Τ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ‘ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2017

ΑΔΑ: ΩΛ3ΑΟΛΤΟ-1ΡΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ‘ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2017

ΑΔΑ: Ψ6ΜΛΟΛΤΟ-ΛΟΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ‘ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ’.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2017

ΑΔΑ: 6ΗΗΙΟΛΤΟ-27Ε – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΑΡΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12/2017 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ‘ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2017

ΑΔΑ: 9Σ51ΟΛΤΟ-ΟΕΓ – Προβολή -σε ραδιοφωνικό σταθμό- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: ΨΓΗΠΟΛΤΟ-ΓΒΩ – Φιλοξενία σε ξενοδοχείο στα πλαίσια της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: Ψ2ΒΟΟΛΤΟ-ΜΦΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ (ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ 09/12/2017ΚΑΙ ΣΤΙΣ 23/12/2017 ΟΠΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ FASARIOSO ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: 6ΥΞΔΟΛΤΟ-2Λ6 – Υπηρεσία γραφείου τύπου Αν.Μακεδονίας-Θράκης για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: 7ΣΠ2ΟΛΤΟ-ΩΩΖ – Προβολή -σε ραδιόφωνο- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: ΩΗΡΒΟΛΤΟ-Ψ6Λ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ΣΤΙΣ 24-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: 7Δ5ΜΟΛΤΟ-ΚΕΡ – Φιλοξενία σε ξενοδοχείο στα πλαίσια της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2017

ΑΔΑ: 7ΦΧΦΟΛΤΟ-8ΑΜ – Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2017

ΑΔΑ: Ψ5Μ2ΟΛΤΟ-Τ9Μ – Προβολή -σε εφημερίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: 73ΙΩΟΛΤΟ-ΡΓ2 – Προμήθεια πατώματος Σουηδικό 72 m2 και ξύλα Αυστριακά 1,17 m2 για την συντήρηση και αποκατάσταση φθορών των οικίσκων που χρησιμοποιούνται στην Ονειρούπολη .

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: ΨΟ12ΟΛΤΟ-ΕΟΛ – Φιλοξενία σε ξενοδοχείο, συμμετεχόντων στις δράσεις-εκδηλώσεις της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: ΩΒΚΣΟΛΤΟ-Ξ6Θ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑ MDF ΓΥΜΝΟ 5 τεμ, ΞΥΛΕΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ 1,13 m3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: 6ΨΝΔΟΛΤΟ-1Ν7 – Διαφημιστική καταχώρηση στο Περιοδικό ‘Πρακτορείο’ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε., τεύχος 80, για προβολή της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: 6ΚΚ1ΟΛΤΟ-ΡΩΕ – Προβολή -σε εφημερίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: ΩΤΞΠΟΛΤΟ-72Ω – Προβολή -σε ραδιοφωνικό σταθμό- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2017

ΑΔΑ: ΨΟ1ΜΟΛΤΟ-ΓΤΥ – Εργασίες ζωγραφικού διακόσμου για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

ΑΔΑ: 66ΒΘΟΛΤΟ-ΓΞ9 – Προβολή -σε ραδιόφωνο- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

ΑΔΑ: ΩΣΨΧΟΛΤΟ-ΟΓΕ – Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ για την προβολή των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

ΑΔΑ: 6ΩΡΛΟΛΤΟ-877 – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: 6477ΟΛΤΟ-07Ξ – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: ΩΖ2ΙΟΛΤΟ-ΔΟ8 – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: 75ΔΑΟΛΤΟ-ΡΡΩ – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: 70ΚΨΟΛΤΟ-2ΔΨ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 24-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: ΨΗΧ6ΟΛΤΟ-ΖΤΕ – προμήθεια αναλωσίμων και συναφών υλικών στο πλαίσιο της Ονειρούπολης 2017-2018 και συγκεκριμένα χρυσόσκονη- ασημόσκονη –αφρώδη φύλλα –μπάλες φελιζόλ-κόνοι φελιζόλ- ακρυλική τέμπερα- σπρέυ- φιγουροκόπτης- αυτοκόλλητες τρέσες- σύρμα πίπας-αυτοκόλλητες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: 6Ε3ΠΟΛΤΟ-ΠΡΩ – Προμήθεια Banner για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2017

ΑΔΑ: 65ΩΡΟΛΤΟ-ΔΙΙ – Προβολή -σε ιστοσελίδα- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: 7ΣΧΧΟΛΤΟ-5ΜΕ – προμήθεια 6 σφραγίδων για τις δράσεις της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: 6ΣΑΥΟΛΤΟ-0ΜΧ – ΦΕΛΙΖΟΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-18.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: ΩΘ57ΟΛΤΟ-06Τ – Προβολή -σε τηλεοπτικό σταθμό- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017

ΑΔΑ: ΩΛΘΕΟΛΤΟ-96Β – Προβολή -σε περιοδικό- των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2017

ΑΔΑ: 69Τ4ΟΛΤΟ-Φ8Ρ – «Φύλαξη για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018 για το διάστημα από 4/12/2017 έως 07/01/2018 από 23:00 μμ έως 07:00πμ με 2 ένστολους φύλακες εφοδιασμένους με την ειδική άδεια εργασίας , όσον αφορά την φύλαξη του εξοπλισμού που θα έιναι αναπτυγμένο

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2017

ΑΔΑ: 7ΖΔ1ΟΛΤΟ-ΟΦΤ – Καταχώρηση εμπορικού σήματος “ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ” (id 7137, αρ. σήματος 3040) για 10 χρόνια

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2017

ΑΔΑ: 67ΤΔΟΛΤΟ-Ν1Ν – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-18.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2017

ΑΔΑ: 6Ξ16ΟΛΤΟ-ΡΙΣ – Εργασίες Γραφικού Σχεδιασμού για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2017

ΑΔΑ: 7ΚΑ9ΟΛΤΟ-ΨΥΑ – Υπηρεσία προβολής και ενημέρωσης για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2017

ΑΔΑ: 66ΓΟΟΛΤΟ-Η3Α – ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2017

ΑΔΑ: 7ΦΖΖΟΛΤΟ-76Γ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2017

ΑΔΑ: ΩΖΧΚΟΛΤΟ-8ΧΥ – ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 25-11-2017 ΕΩΣ 27-11-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2017

ΑΔΑ: 6ΗΑΜΟΛΤΟ-ΧΤΘ – Μεταφορές οικίσκων –γερανοί για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2017

ΑΔΑ: 7ΞΔ1ΟΛΤΟ-Τ6Ψ – Προμήθεια εντύπων για την προβολή των δράσεων των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2017

ΑΔΑ: 7ΜΠΓΟΛΤΟ-8Τ5 – Δημιουργία διαφημιστικού σποτ διάρκειας 1 λεπτού και 16 δευτερολέπτων για την προβολή των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2017

ΑΔΑ: Ω1Δ9ΟΛΤΟ-3ΤΔ – Μεταφορά, τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση ζελατινών εξέδρας στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017

ΑΔΑ: 6Μ1ΜΟΛΤΟ-ΘΣΕ – Υπηρεσία δράσεων «Ζαχαροπλαστείο των Ξωτικών» και «Ταχυδρομικό Εργαστήρι με γράμματα & πλαστελίνες» στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ονειρούπολη 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2017

ΑΔΑ: Ψ5ΝΦΟΛΤΟ-ΕΓΠ – Προμήθεια mini 24 VDC 50W RGB CONTROLLER IP65 ( 4 τεμ)- 24V MESH LED 350 W(τεμ. 3 )- προμήθεια προβολέων –SMD mini 24 VDC 30W RGB CONTROLLER IP65(19 τεμ. ) – SMD MOTION LASER NIGHT( τεμ 3 ) για τις ανάγκες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-18.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2017

ΑΔΑ: 7ΝΣ0ΟΛΤΟ-ΓΙΙ – Υπηρεσία δράσεων “Μαγική σκηνή” και “Εργαστήρι Πειραμάτων” στα πλαίσια της εκδήλωσης “Ονειρούπολη 2017-2018”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2017

ΑΔΑ: 6ΔΡΛΟΛΤΟ-ΗΦ2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ 11 ΤΕΜΑΧΙΑ 80Χ80Χ2 ΚΑΙ 15 ΤΕΜΑΧΙΑ 40Χ40Χ2 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-18 .

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2017

ΑΔΑ: 7Ξ6ΖΟΛΤΟ-2ΤΡ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ΣΤΙΣ 07-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: 6Φ5ΒΟΛΤΟ-Ψ9Λ – Ενοικίαση Ειδικής Κατασκευής για την πραγματοποίηση δράσης «Δημιουργικοί Παιδότοποι Playmobil» για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: Ψ4ΔΣΟΛΤΟ-ΘΕΚ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ΣΤΙΣ 17-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: 70ΟΕΟΛΤΟ-ΙΥΕ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ΣΤΙΣ 22-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: ΩΛΟ6ΟΛΤΟ-ΚΩ1 – Μουσική παράσταση στις 01-01-2018 (19:00 – 20:30) στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: ΩΧ2ΔΟΛΤΟ-ΙΗΜ – Αμοιβή εταιρίας δημιουργίας και οργάνωσης ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: 7ΔΥΞΟΛΤΟ-Π47 – Εργασίες γραφικού σχεδιασμού ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: 64ΙΚΟΛΤΟ-ΡΒΧ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: Ω82ΠΟΛΤΟ-61Β – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ” ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017-2018 ” ΣΤΙΣ 04-12-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2017

ΑΔΑ: ΩΗΙ0ΟΛΤΟ-ΣΥΚ – Παράσταση κουκλοθέατρου με εκπαιδευτικό θέμα με τίτλο “Ο φίλος μου ο Τόμπυ” στις 25-12-2017 και 26-12-2017 στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Ονειρούπολης 2017-2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2017

ΑΔΑ: 64ΙΚΟΛΤΟ-ΡΒΧ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ – ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: 7ΔΥΞΟΛΤΟ-Π47 – Εργασίες γραφικού σχεδιασμού ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: Ω417ΟΛΤΟ-0ΕΞ – Χωροταξική μελέτη ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: ΩΡ4ΛΟΛΤΟ-0ΩΤ – Υπηρεσίες συντονισμού λειτουργίας ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: ΩΧ2ΔΟΛΤΟ-ΙΗΜ – Αμοιβή εταιρίας δημιουργίας και οργάνωσης ‘ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ’

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2017

ΑΔΑ: Ω3ΡΥΟΛΤΟ-ΑΚ0 – Υπηρεσία Ηλεκτρολογικές Εργασίες για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2017-18

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/11/2017

ΑΔΑ: Ω4ΔΦΟΛΤΟ-ΠΨΤ – υπηρεσία σύνταξη υποδείγματος για την συγγραφή υποχρεώσεων των χρηστών οικίσκων της Ονειρούπολης καθώς και όσων μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργούν παιχνίδια κατά την διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017

 

 

Διαύγεια Δήμου Δράμας