Χάιδω Παπαδημητρίου – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Χάιδω Παπαδημητρίου
Υποψήφια Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δημοτικές Εκλογές 2019
Project Δράμα 2020