Συγκρότηση σε σώμα συντονιστικής επιτροπής Project για τη Δράμα

Μετά την ανάδειξη των νέων μελών της Συντονιστικής Επιτροπής  της Δημοτικής μας παράταξης «Project Για τη Δράμα», κατόπιν της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από την συγκρότηση της σε σώμα, ανακοινώνουμε τη νέα σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους : 1.    Θεοδώρα Κατρανίτσα, Πρόεδρος 2.    Νικόλαος Αβραμίδης, Αντιπρόεδρος 3.    Μαρία Βαμβακίδου, Γεν. Γραμματέας  4.    Μάκης Καραγιαννίδης, Ταμίας 5.    Κωνσταντίνος Δεβρίκης, Υπεύθυνος Τοπικών Κοινοτήτων     Ανακοινώνουμε επίσης ότι τα γραφεία της Παράταξης που βρίσκονται επί της οδού

Read more