Διαχείριση Απορριμμάτων και δημότες Δράμας, του Χρόνη Χριστοφορίδη

Τις τελευταίες ημέρες έχει προκύψει το ζήτημα του κόστους της απόθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Δράμας, αλλά και των υπόλοιπων Δήμων του νομού Δράμας, καθώς με σχετική ΚΥΑ επιβάλλεται το κλείσιμο της ΧΑΔΑ στους Ταξιάρχες και μεταφορά των απορριμμάτων των Δήμων της Δράμας στον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου Σερρών.

Κατά τη γνώμη μου, με αυτό τον τρόπο κλείνει ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει με την αυθαίρετη και ανεύθυνη δράση των Δήμων με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των σκουπιδιών σε περιοχές που μετατράπηκαν σε περιβαλλοντικές βόμβες. Ωστόσο, λόγω της καθυστέρησης που επέδειξε κεντρικό κράτος και ΟΤΑ στην αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού περιβαλλοντικού και υγειονομικού θέματος, βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε αδιέξοδο.

Με σχετικές οδηγίες, η Ε.Ε. το 1991 και το 1999 προέτρεπε τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τον περιορισμό της οργανικής ύλης που τελικά καταλήγει στις χωματερές ,την απαγόρευση της διάθεσης των απορριμμάτων απευθείας στο έδαφος ,την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και πόρων γενικότερα ,την άντληση και εκμετάλλευση του παραγόμενου βιαερίου, την εκμετάλλευση της θερμιδικής αξίας των απορριμμάτων, την υγειονομικά αποδεκτή ταφή και την τελική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Η Σουηδία το έτος 2005 και η Γερμανία το 2006 επέβαλαν με νόμους την εφαρμογή αυτών των οδηγιών και ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλα κράτη. Έπρεπε λοιπόν αυτή η κατάσταση να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα και δυστυχώς φτάσαμε την ύστατη ώρα και με την απειλή των προστίμων να προχωρήσει το κράτος, βιαστικά πάντως και δίχως προγραμματισμό, στη λήψη απόφασης σε ένα βράδυ, με μια ΚΥΑ.

Μεταθέτοντας κατά την πάγια και προσφιλή τακτική του το πρόβλημα στους Δήμους, χωρίς να υπάρχει ωστόσο η κατάλληλη υποδομή και δίχως να ελέγχει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των αποφάσεών του. Η μεταφορά του προβλήματος στους Δήμους όμως μετακυλάει και το κόστος αυτής της ενέργειας. Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αυτό το κόστος για το Δήμο Δράμας, που αφορά την μεταφορά των σκουπιδιών στον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου Σερρών (δηλαδή 240 περίπου χιλιόμετρα πήγαινε-έλα) και την εναπόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ (ακούγεται ότι θα πληρώνουμε 20 ευρώ τον τόνο) θα κινηθεί στα 400 με 500 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Και βάσει ΚΥΑ, αυτό το κόστος είναι υποχρεωτικό να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Φυσικά, οι Δήμοι (στην προκειμένη περίπτωση οι Δήμοι της Περιφέρειάς μας) έχουν τις δικές τους ευθύνες. Συστήνοντας τη ΔΙΑΑΜΑΘ, πιστέψανε πως το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του. Δεν προχώρησαν όμως στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει ο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), ο οποίος αναφέρει πώς και που θα γίνεται η συλλογή και η διαχείριση κάθε είδους απορρίμματος στην Περιφέρειά μας.

Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και τεχνογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης όλης της παραγομένης μάζας των απορριμμάτων μας, αλλά κυρίως οι νόμοι του κράτους, που ορίζουν πως αυτή η διαχείριση πρέπει να γίνεται περιφερειακά και όχι τοπικά,  εμποδίζει να επεξεργαστούμε τα σκουπίδια εδώ στη Δράμα.

Ωστόσο, μπορούμε με μερικές απλές ενέργειες να μειώσουμε κατά πολύ τον
όγκο των απορριμμάτων μειώνοντας και το κόστος μεταφοράς και εναπόθεσης, που ανέλυσα παραπάνω και, επιπλέον, να αποκομίσουμε οφέλη από δημιουργία θέσεων εργασίας.

Θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η εφαρμογή για την παραγωγή ΚΟΜΠΟΣΤ με ταυτόχρονη εκμετάλλευση του παραγομένου ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ. Αυτό πρέπει να γίνεται σε δεξαμενές ικανοποιητικού μεγέθους όπου θα συγκεντρώνονται και θα ζυμώνονται τα οργανικά υλικά με παραγωγή στη συνέχεια του βιοαερίου. Το βιοαέριο θα αντλείται και θα καίγεται για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια που θα πωλείται στη ΔΕΗ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να διαχωρίζεται το οργανικό υλικό από την υπόλοιπη μάζα και να κατευθύνεται προς τις δεξαμενές κομποστοποίησης. Όταν θα τελειώνει η ζύμωση το κομπόστ θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να λιπανθούν πάρκα και χώροι πρασίνου γενικότερα.

Μια άλλη διαπίστωση μας είναι ότι τελευταία έχει ατονήσει κάπως και ο τομέας της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Οι πολίτες δεν ανακυκλώνουν όσα υλικά θα έπρεπε και οδηγούν υλικά προς ανακύκλωση στους κάδους με τα κοινά απορρίμματα.. Θα πρέπει να συνεχιστεί η ενημέρωση για τα οφέλη από αυτή τη διαδικασία γιατί πλέον θα πληρώνουμε όλοι για τα απορρίμματα που παράγουμε .Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την ύπαρξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ε.Ε. και κυρίως να πιέσουμε τους πολίτες προς την κατεύθυνση της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, δηλαδή με διαφορετικού χρώματος κάδους ανακύκλωσης.

Ακόμη, θα μπορούσαμε κάποιες κατηγορίες απορριμμάτων να τις καίμε σε συγχρόνους αποτεφρωτικούς κλιβάνους και να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια που θα πουλάμε στη ΔΕΗ. Η Σουηδία αγοράζει σκουπίδια από γειτονικές χώρες και τα χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί με καύσιμο τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει.

Κάποιες από τις παραπάνω προτάσεις γνωρίζω πως μπορεί να έρχονται και σε αντίθεση με τον ΠΕΣΔΑ. Ωστόσο, πρέπει να πιέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνει εκ νέου τροποποίησή του και κάποια από αυτά να δρομολογηθούν. Το κυριότερο όμως είναι ο Δήμος Δράμας να μπει μπροστά στη μάχη με τα σκουπίδια, όχι μόνο στο να κρατείται καθαρή η πόλη και τα Τοπικά Διαμερίσματα, αλλά και στο να γίνεται όσο το δυνατό σωστότερη διαχείριση των απορριμμάτων, με συμπίεση του κόστους, το οποίο θα φέρει ελάφρυνση στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι στο τέλος θα κληθούν να πληρώσουν την ανυπαρξία και την καθυστέρηση κεντρικού κράτους και τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως μέλος του Project Δράμα 2020 και υποψήφιος στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές, χαίρομαι που προεκλογικά αναδείξαμε το θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Δυστυχώς, οι παρατάξεις που τότε διεκδικούσαν το Δήμο επέλεξαν να μείνουν στην παραπολιτική, πιστές στο μοντέλο αυτοδιοίκησης που υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν. Αυτό όμως δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη και στο Project, που έστω με τη μια φωνή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που όμως εκπροσωπεί πολλές περισσότερες, πρέπει να τοποθετείται με σοβαρότητα και γνώση επί των θεμάτων, ώστε με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τους δημότες.

*Ο Χρόνης Χριστοφορίδης είναι αγρότης. Έχει τελειώσει το ΤΕΙ Δημόσιας Υγείας, ήταν στις δημοτικές εκλογές υποψήφιος με το Project Δράμα 2020 και είναι αναπληρωματικό μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Project.

Please follow and like us:
fb-share-icon