Δημιουργική απασχόληση μαθητών: Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, αυτό της 15ης Ιουνίου, η δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση το θέμα της δημιουργικής απασχόλησης μαθητών 6-12 ετών. Το πολύ σοβαρό αυτό θέμα είχε αναδείξει η παράταξή μας στο περασμένο δημοτικό συμβούλιο και, ευτυχώς, η δημοτική αρχή μας άκουσε και προχώρησε, έστω και βεβιασμένα και δίχως ολοκληρωμένη εισήγηση, στην απόφαση να κάνει φέτος δημιουργική απασχόληση.

Από σήμερα, 21 Ιουνίου, μπορούν οι γονείς να πηγαίνουν στο δημαρχείο και να κάνουν αίτηση για να συμμετάσχουν τα παιδιά τους, δωρεάν, στο πρόγραμμα. Δυστυχώς, ούτε τώρα, παρά τις προτάσεις μας και τη μερική αποδοχή αυτών, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ποιοι είναι δικαιούχοι, ποιος ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών και ποια τα κριτήρια επιλογής.

Εμείς προτείναμε να έχουν προτεραιότητα τα παιδιά, των οποίων και οι δύο γονείς εργάζονται. Έπειτα, τα παιδιά που εργάζεται τουλάχιστον η μητέρα (το οποίο κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι προαπαιτούμενο για να κάνει κάποιος αίτηση) και, τέλος, αν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις, παιδιά που οι γονείς τους δεν δουλεύουν, με κριτήριο προτεραιότητας τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Ο δήμος Δράμας επέλεξε στο δελτίο τύπου να μην ξεκαθαρίζει τίποτε από τα παραπάνω.

Επίσης, προτείναμε στο δημοτικό συμβούλιο να γίνει χρήση δύο σχολικών μονάδων, αυτής του 15ου δημοτικού στην ανάπλαση και αυτής του 14ου δημοτικού στο πάρκο των Κομνηνών για να εξυπηρετούνται γεωγραφικά όλοι οι δημότες της Δράμας και των χωριών του δήμου και να μοιράζονται τα παιδιά. Δεν εισακουστήκαμε.

Η δημιουργική απασχόληση μαθητών 6-12 ετών είναι ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα που χρήζει μεγαλύτερης προετοιμασίας από τη δημοτική αρχή και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανακουφίζει τους γονείς που εργάζονται και για αυτό τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Είναι θετικό ότι γίνεται και ότι είναι δωρεάν. Αλλά, ο δήμος Δράμας μπορεί καλύτερα.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ, για μια δημοτική αρχή που κάνει τα πάντα στο πόδι, την τελευταία στιγμή και, πολλές φορές, έπειτα από τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης, εν προκειμένω του Project Δράμα 2020 και του επικεφαλής μας, Αλέξανδρου Τσιαμπούση.

Please follow and like us:
fb-share-icon