Γιατί πρέπει να υπάρξει Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (ΣΔΕ)

Καθώς θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, πιθανότατα θα έχει τελειώσει η πρώτη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΣΔΕ), ελπίζουμε επιτυχώς.

Το Project Δράμα 2020 από πολύ νωρίς, ήδη από τον Αύγουστο, τοποθετήθηκε δημόσια για τα κριτήρια που, κατά την άποψη μας, θα πρέπει να κυριαρχούν στην επιλογή του προσώπου του ΣΔΕ. Έκτοτε, αυτή παραμένει και η μόνη δημόσια τοποθέτηση από δημοτική παράταξη. Επίσης, ήμασταν η πρώτη πανελλαδικά παράταξη που διοργάνωσε ημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα, από το Σεπτέμβριο ακόμη. Είναι πασιφανές ότι το ενδιαφέρον μας για το θεσμό είναι ενεργό και υποχρέωσε σε κάποιο βαθμό τη δημοτική αρχή να προκηρύξει τη θέση (είχαμε θέσει και προ ημερησίας ερώτηση σε δημοτικό συμβούλιο το Νοέμβριο). Γιατί όμως επιμένουμε στο θεσμό;

Ο ΣΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Αποστολή του είναι να μεσολαβεί ανάμεσα στο Δήμο και το Δημότη ή την Επιχείρηση, όταν οι τελευταίοι θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιο φαινόμενο κακοδιοίκησης από την πλευρά του πρώτου. Αυτή η αποστολή, αν εκτελεσθεί σωστά, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση:
– θα οδηγήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, γεγονός που θα γλιτώσει και το Δήμο και το Δημότη από περιττά δικαστικά έξοδα
– θα φέρει τον Δημότη πιο κοντά στη διοικητική μηχανή, ώστε ο τελευταίος να κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία της, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την ουσιαστική στερέωση της δημοκρατίας

– ο Δημότης θα αποκτήσει ουσιαστική προστασία απέναντι σε ενδεχόμενη αυθαιρεσία της εξουσίας, εδραιώνοντας έτσι πλήρη νομιμότητα

– θα γίνει με την ωρίμανση του θεσμού συνείδηση ότι οι Δημότες δε χρειάζονται κανενός είδους εξυπηρέτηση από τους αιρετούς, αλλά μπορούν να επιτύχουν το αίτημα τους με τις δικές τους δυνάμεις. Έτσι, οι αιρετοί δε θα μπαίνουν στον πειρασμό του παραγοντισμού, αλλά αντίθετα θα αφιερώνονται σε ουσιαστικές δράσεις διακυβέρνησης.

Με όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι η τοπική Δημοκρατία θα ενδυναμωθεί, έχοντας καλύτερη εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Εμείς, στη διαδικασία ανάδειξης του ΣΔΕ θα παραμείνουμε πιστοί στις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. Και πιστεύουμε ότι τόσο οι συγκεκριμένες προδιαγραφές όσο και η συνολική ανάδειξη του θέματος από το Project Δράμα 2020 θα αποτελέσουν τον καταλύτη για εκλογή ΣΔΕ στο δήμο Δράμας, όταν, θυμίζουμε, στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, αυτό δεν κατέστη εφικτό λόγω των αγκυλώσεων της τότε δημοτικής αρχής, αλλά και της τότε μείζονος αντιπολίτευσης (σήμερα σε αντίθετους ρόλους πια).

Δεν πιστεύουμε ότι η ανάδειξη ενός ΣΔΕ είναι πανάκεια. Πέραν της επιλογής, χρειάζεται υποστήριξη αλλά και κριτικός έλεγχος από πλευράς παρατάξεων. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα πρώτο βήμα για να ξεκλειδωθούν σημαντικές πτυχές ενός σύγχρονου τρόπου αυτο-διοίκησης. Είμαστε μια παράταξη που όχι απλά μπορεί να επιβιώσει με αυτόν τον τρόπο διοίκησης, αλλά τον προετοιμάζει κιόλας. Μένει να φανεί αν μπορούν να ανεχθούν το σύγχρονο και οι υπόλοιπες παρατάξεις, κυρίως δε η δημοτική αρχή.

Βαγγέλης Καλφόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Project Δράμα 2020

Please follow and like us:
fb-share-icon