Γενική Συνέλευση του Project Δράμα 2020

14925294_998289023610902_2575488517785618626_n

H φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας που θα πρέπει να συμπληρωθεί από όσους επιθυμούν να είναι μέλη της επόμενης Συντονιστικής Επιτροπής του Project Δράμα 2020.

Πρέπει να συμπληρωθεί ως και το Σάββατο 19 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει υποψηφιότητα μόνο για 1 από τις 5 λίστες υποψηφίων. Οι εκλεγμένοι από τη λίστα των υποψηφίων για τη Γραμματεία της ΣΕ θα έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας για τις θέσεις της Γραμματείας (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας). Οι εκλεγμένοι υπεύθυνοι των τεσσάρων ομάδων εργασίας είναι ισότιμα μέλη της ΣΕ, ψηφίζουν για την εκλογή της Γραμματείας, αλλά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις της Γραμματείας. Στην πρώτη λίστα εκλέγονται 5 και υπάρχει δικαίωμα ψήφισης έως και 3 υποψηφίων, ενώ στις λίστες των υπευθύνων των ομάδων εκλέγεται ένας και υπάρχει δικαίωμα ψήφισης από τα μέλη και τους υποστηρικτές μέχρι 1 σταυρό.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για δήλωση υποψηφιότητας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6932486944 (Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, πρόεδρος απελθούσας ΣΕ) 6977389055 (Βαγγέλης Καλφόπουλος, δημοτικός σύμβουλος Project) ή να επικοινωνείτε στο mail μας project.drama2020@gmail.com.

Το ερχόμενο Σάββατο έχουμε την ετήσια, ανοιχτή, Γενική Συνέλευση του Project Δράμα 2020 στη μικρή αίθουσα του δημοτικού Ωδείου Δράμας, στις 18:00.

1) Απολογισμός δύο χρόνων του Project στο δημοτικό συμβούλιο
2) Απολογισμός διετούς θητείας απελθούσης ΣΕ
3) Ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον του Δήμου Δράμας
4) Ψήφιση αλλαγών του Κανονισμού Λειτουργίας
5) Εκλογή νέας ΣΕ

Φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Project Δράμα 2020
Φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας για μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Project Δράμα 2020
Επιθυμώ να είμαι υποψήφια/ος για:
Μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες για 5 διαφορετικές λίστες, όπως φαίνονται παρακάτω. Από τη λίστα για την εκλογή της Γραμματείας της ΣΕ του Project θα εκλεγούν ως τακτικά μέλη οι 5 πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι, από τους οποίους θα προκύψουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας της ΣΕ (δικαίωμα ψήφων: έως 3). Από τις υπόλοιπες λίστες θα εκλεγούν οι Υπεύθυνοι των Ομάδων Εργασίας του Project, οι οποίοι είναι ισότιμα μέλη της ΣΕ, αλλά δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις της Γραμματείας. Εκλέγονται οι πρώτοι πλειοψηφήσαντες από κάθε λίστα (δικαίωμα σταυρών: έως 1). Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος ΜΟΝΟ σε μία από τις 5 λίστες.
Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο
Επώνυμο
Η απάντησή σας
Όνομα
Η απάντησή σας
Όνομα Πατρός
Η απάντησή σας
Ημερομηνία γέννησης
Η απάντησή σας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Η απάντησή σας
E-mail
Η απάντησή σας
Επάγγελμα
Η απάντησή σας
Συμπληρώνοντας αυτή την αίτηση εγγράφομαι μέλος και αποδέχομαι τα παρακάτω κείμενα του Project Δράμα 2020:
Υποχρεωτική
Υποβολή
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτό το περιεχόμενο δεν έχει δημιουργηθεί και δεν έχει εγκριθεί από την Google. Αναφορά κακής χρήσης - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσθετοι όροι
Φόρμες Google