«Χωρίς Φόβο και Πάθος» – Νικόλαος Σμολοκτός – Τσιαμπούσης Αλέξανδρος

Δεν υπάρχει πλέον δίπολο. Υπάρχουν επιλογές. Η απλή αναλογική δίνει ακόμα περισσότερες επιλογές. Η απλή αναλογική δίνει και μεγαλύτερη ευθύνη σε μας που θα διοικήσουμε το Δήμο. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε.