Σαρηπαυλίδης Θεόδωρος – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2019

Σαρηπαυλίδης Θεόδωρος
Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Δράμας
Δημοτικές Εκλογές 2019
Project Δράμα 2020