Γαβριήλογλου Σταύρος – Δήμος Δράμας – Δημοτικές εκλογές 2023

Γαβριήλογλου Σταύρος
Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Καλού Αγρού
Project για τη Δράμα
Δημοτικές Εκλογές 2023