Ονειρούπολη 2016-2017

Ενημέρωση για τα έσοδα και τις δαπάνες της Ονειρούπολης 2016-2017.
Κάνετε κλικ στους συνδέσμους “Λήψης” ή “Προβολής” αρχείου και ενημερωθείτε.

Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016

ΑΔΑ: ΩΘ3ΥΟΛΤΟ-33Γ – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: ΩΞΑ7ΟΛΤΟ-ΟΑΤ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: ΩΟΑΘΟΛΤΟ-Ι9Ν – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 6Ξ4ΧΟΛΤΟ-41Υ – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016 09:26:01


ΑΔΑ: 7ΡΖΣΟΛΤΟ-4ΣΤ – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 7ΦΗΣΟΛΤΟ-25Η – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 68Ω0ΟΛΤΟ-03Α – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: Ω8ΘΔΟΛΤΟ-Ζ0Σ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017, ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 7Τ5ΧΟΛΤΟ-ΑΔΖ – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 6ΓΖΙΟΛΤΟ-Κ8Π – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2016


ΑΔΑ: 79ΚΧΟΛΤΟ-ΗΞΛ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 7ΘΝΥΟΛΤΟ-Ζ5Ν – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 79ΚΧΟΛΤΟ-ΗΞΛ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 7ΘΝΥΟΛΤΟ-Ζ5Ν – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 6ΩΦΑΟΛΤΟ-ΡΨ3 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 7Χ7ΟΟΛΤΟ-60Κ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΤΖΟΟΛΤΟ-2ΓΡ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΙΤΜΟΛΤΟ-ΚΙ6 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΖ8ΗΟΛΤΟ-ΠΑΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17  

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 6911ΟΛΤΟ-8Ο0 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 6911ΟΛΤΟ-8Ο0 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 6Ο1ΠΟΛΤΟ-3ΜΑ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 7Φ63ΟΛΤΟ-ΠΡΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΗΟΣΟΛΤΟ-ΦΛ2 – ΠΡΟΒΟΛΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ.

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΑΒΨΟΛΤΟ-Δ3Φ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: ΩΦΝΖΟΛΤΟ-ΥΒΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 10 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 07-12-2016 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/12/2016


ΑΔΑ: 7ΣΛΗΟΛΤΟ-Ρ5Φ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΥΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: 7ΘΖΒΟΛΤΟ-2Ξ2 – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 7/12/2016

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: ΩΤΤΦΟΛΤΟ-ΑΧΨ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17, ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΕΙΑ ΤΗΣ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: ΩΗΩ6ΟΛΤΟ-0ΑΚ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ-ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17, ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: 73ΚΜΟΛΤΟ-ΙΝ1 – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: ΨΟΠΧΟΛΤΟ-97Ν – Αποδοχή χορηγιών για την Ονειρούπολη για την Λειτουργία Αγορών

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/12/2016


ΑΔΑ: 7ΡΨ2ΟΛΤΟ-522 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΗ (ΚΥΝΗΓΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017 (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016


ΑΔΑ: 6ΛΝΓΟΛΤΟ-0Α2 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016


ΑΔΑ: 7Ε80ΟΛΤΟ-ΝΤΙ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016


ΑΔΑ: ΩΡ9ΠΟΛΤΟ-ΦΑΩ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100 ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΣ 5/12/2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016


ΑΔΑ: 7Θ9ΞΟΛΤΟ-3ΗΠ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016


ΑΔΑ: 7ΦΗ8ΟΛΤΟ-ΦΔΕ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ PRESS

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: 7ΞΖΡΟΛΤΟ-Ν5Ζ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΛΙΔΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: Ω363ΟΛΤΟ-Ι09 – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: 6Τ6ΓΟΛΤΟ-3ΩΟ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17 ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: ΩΙ75ΟΛΤΟ-172 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 15 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 04-12-2016 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: ΨΩΔΝΟΛΤΟ-ΠΨΜ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: 65ΠΦΟΛΤΟ-Γ5Ν – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 10 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 03-12-2016 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/12/2016


ΑΔΑ: ΩΠ5ΜΟΛΤΟ-1ΣΨ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016


ΑΔΑ: 6ΣΒΦΟΛΤΟ-Σ0Μ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016


ΑΔΑ: ΩΒΦ5ΟΛΤΟ-448 – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ” ONIRAMA ” ΣΤΙΣ 4-12-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016


ΑΔΑ: Ω17ΨΩ9Μ-8Ε0 – Έγκριση τοποθέτησης 15 ιδιόκτητων ξύλινων οικίσκων στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της καθώς και έγκριση συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά των ιδιοκτητών τους, εκτός κλήρωσης και καθορισμός επιτρεπτών ειδών πώλησης «Ονειρούπολης Δράμας 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016


ΑΔΑ: 6ΘΥΘΟΛΤΟ-82Θ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016


ΑΔΑ: ΨΟΔΧΟΛΤΟ-Ξ0Φ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: Ω4Β0ΟΛΤΟ-8ΔΩ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 30/11/2016 ΕΩΣ 5/12/2016

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: 7ΩΩΩΟΛΤΟ-ΗΨΩ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: 7ΘΔΡΟΛΤΟ-ΔΘΔ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: 6ΤΑ4ΟΛΤΟ-3ΣΥ -ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ subject

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: 7ΔΜΣΟΛΤΟ-ΑΔΔ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ “ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ΠΛΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1’15” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


ΑΔΑ: 7ΨΤΘΟΛΤΟ-ΧΧ3 -ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ subject

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2016

ΑΔΑ: 6ΤΑ4ΟΛΤΟ-3ΣΥ – ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: 6ΔΟΗΟΛΤΟ-ΟΩΙ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ) ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ 3/12/2016 ΕΩΣ 8/1/2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: 7ΜΛΧΟΛΤΟ-ΡΣΖ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: 7ΤΝ3ΟΛΤΟ-Χ9Ν – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: 7ΦΟΡΟΛΤΟ-ΔΤΜ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: ΩΤΖΟΟΛΤΟ-2ΓΡ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/11/2016


ΑΔΑ: 6ΩΦΑΟΛΤΟ-ΡΨ3 – ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2016


ΑΔΑ: 6ΙΚ4ΟΛΤΟ-Ζ1Ρ – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2016


ΑΔΑ: ΨΥΑΝΟΛΤΟ-3Δ8 – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2016


ΑΔΑ: Ω0ΔΓΟΛΤΟ-Β2Δ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2016


ΑΔΑ: 7Ρ9ΒΟΛΤΟ-ΗΞ6 – ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2016


ΑΔΑ: 61ΗΝΟΛΤΟ-Ο9Β – Προμήθεια σιδηρικών υλικών για την κατασκευή 3 σταντ σε σχήμα καρδιάς για τις ανάγκες της Ονειρούπολης 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2016


ΑΔΑ: 6ΚΩ2Ω9Μ-Β6Ν – Επιλογή δικαιούχων για την χορήγηση αδειών συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη 2016 – 2017».

στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης Ονειρούπολη 2016

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2016


ΑΔΑ: 6ΕΧΙΩ9Μ-5ΦΙ – Κλήρωση δικαιούχων οικίσκων «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη αγορά

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 627/2016 ΘΕΜΑ: Κλήρωση δικαιούχων οικίσκων «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» για τη

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2016


ΑΔΑ: 7Ε6ΥΟΛΤΟ-9ΝΧ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2016


ΑΔΑ: 7ΒΙΑΟΛΤΟ-3ΙΘ – Υπηρεσία σχεδιασμού και προγραμματισμού καλλιτεχνικού προγράμματος της Ονειρούπολης 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2016


ΑΔΑ: Ω84ΦΟΛΤΟ-ΨΡΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-2017
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2016


ΑΔΑ: 7ΓΟΒΟΛΤΟ-ΧΞΛ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΙΜΑΤΕΡ, ΚΛΟΟΥΝ, ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17.
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016


ΑΔΑ: Ω954ΟΛΤΟ-2Σ2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2016-17
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2016


ΑΔΑ: 7ΘΓΣΟΛΤΟ-44Μ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2016


ΑΔΑ: ΩΙΨ3ΟΛΤΟ-ΒΕΖ – ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2016


ΑΔΑ: 61ΕΨΟΛΤΟ-Ε0Ζ – «Τροποποίηση Διοργάνωσης εκδηλώσεων Ονειρούπολης 2016-2017» προϋπολογισμού Δαπανών των εκδηλώσεων της Διοργάνωσης “Ονειρούπολη 2016-2017″» Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2016


ΑΔΑ: ΨΟΠΧΟΛΤΟ-97Ν – Αποδοχή χορηγιών για την Ονειρούπολη για την Λειτουργία Αγορών
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/11/2016


ΑΔΑ: 7ΥΨΑΟΡ50-6ΘΓ – Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ονειρούπολης.

Απόφασης: 101/2016 ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ στη Δράμα και στο Δημοτικό

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2016


ΑΔΑ: 73ΡΥΩ9Μ-ΨΛΩ – Έγκριση της 232/2016 απόφασης της ΟΕ, σχετικά με τον καθορισμό τέλους εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών «Ονειρούπολης 2016-2017»

με τον καθορισμό τέλους εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών «Ονειρούπολης 2016- 2017» Στη Δράμα

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/11/2016


ΑΔΑ: 7Σ3ΛΟΛΤΟ-ΛΙΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/10/2016


ΑΔΑ: 7ΔΧ9Ω9Μ-2ΙΖ – Kαθορισμός τέλους ξύλινων κατασκευών – οικίσκων στους χώρους που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης

οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/10/2016


ΑΔΑ: ΨΚΡ3ΟΛΤΟ-Λ5Μ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/09/2016


ΑΔΑ: 6ΑΥΓΩ9Μ-ΕΟΑ – Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2016 – 2017» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες

«Ονειρούπολη 2016 – 2017» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/09/2016