Αποτελέσματα – Ψήφοι Συνδυασμών

Δημοτικές 26 Μαΐου 2019 (Α' ΓΥΡΟΣ)

Σε 109 από  109   100,00%
Εγγεγραμμένοι 52.729
Ψήφισαν 29.546 56,03%
Έγκυρα 28.223 95,52%
Άκυρα 905 3,06%
Λευκά 418 1,41%
Αποχή 23.183 43,97%
Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΜΑΜΣΑΚΟΣ . - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)

33,07% 9.334

ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. - ΠΟΛΗ + ΖΩΗ (ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

25,37% 7.161

ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ Α. - ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020 (ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ)

25,27% 7.133

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ Ε. - ΔΡΑΜΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ (ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ)

6,44% 1.818

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ. - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ)

6,05% 1.708

ΜΗΤΡΟΥ Γ. - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ (ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

2,55% 719

ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ (ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ)

1,24% 350

 

Δημοτικές 2 Ιουνίου 2019 (Β' ΓΥΡΟΣ)

Σε 109 από  109   100,00%
Εγγεγραμμένοι 52.767
Ψήφισαν 22.627 42,88%
Έγκυρα 21.463 94,86%
Άκυρα 418 1,85%
Λευκά 746 3,30%
Αποχή 30.140 57,12%
Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι

ΜΑΜΣΑΚΟΣ . - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ)

53,66% 11.516

ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. - ΠΟΛΗ + ΖΩΗ (ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

46,34% 9.947