Δήμος Δράμας

 Δήμος Δράμας
 Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2018

ΑΔΑ: 78ΞΛΩ9Μ-ΝΙ7 – Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2018

ΑΔΑ: 7ΘΕΑΩ9Μ-ΡΦΚ – Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ» και ψήφιση πιστώσεων»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2018

ΑΔΑ: 7Μ4ΕΩ9Μ-Ο1Τ – Μελέτες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/03/2018
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/03/2018

ΑΔΑ: ΨΨΨΝΩ9Μ-ΤΥΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2018

ΑΔΑ: 6ΚΧΔΩ9Μ-Φ3Τ – Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λαμπριανίδη & ΄Άρμεν στην Δράμα.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2018

ΑΔΑ: ΩΠ1ΖΩ9Μ-4Λ8 – Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Οχημάτων» και ψήφιση πίστωσης»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/03/2018

ΑΔΑ: 67ΟΜΩ9Μ-ΨΝΝ – Ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων και σύνταξης εκθέσεων ελεγκτών δόμησης δημοτικών κτιρίων

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/03/2018

ΑΔΑ: Ω89ΡΩ9Μ-279 – Έγκριση διενέργειας εργασιών 2018 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/02/2018

ΑΔΑ: 7ΝΕ1Ω9Μ-27Μ – Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/02/2018

ΑΔΑ: ΩΚΩΩΩ9Μ-ΞΣ3 – Έκδοση ψηφίσματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/02/2018

ΑΔΑ: 68ΧΖΩ9Μ-8ΤΒ – Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης – λοιπών υλικών γραφείου & υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» Δήμου Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018

ΑΔΑ: ΨΩ18Ω9Μ-Τ76 – Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018

ΑΔΑ: 6ΡΝ6Ω9Μ-1ΜΠ – Έκδοση Ψηφίσματος

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018

ΑΔΑ: 6ΥΞΣΩ9Μ-Μ41 – Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/02/2018

ΑΔΑ: 6ΗΠΝΩ9Μ-Ρ2Α – Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/02/2018

ΑΔΑ: 623ΥΩ9Μ-ΑΓΖ – Έγκριση της 01/2018 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την Κατάρτιση και Ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2018

ΑΔΑ: ΩΤΜΧΩ9Μ-3ΨΦ – Έγκριση της 02/2018 απόφασης του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/01/2018

ΑΔΑ: ΩΔΒΣΩ9Μ-0ΑΒ – Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2017.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/01/2018

ΑΔΑ: 64ΕΖΩ9Μ-ΕΨΩ – Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/01/2018

ΑΔΑ: Ω6ΜΠΩ9Μ-9ΣΓ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2018

ΑΔΑ: 7ΖΣΡΩ9Μ-ΕΚΟ – Έγκριση της υπ αρίθμ. 59/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/01/2018
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/01/2018

ΑΔΑ: 6ΟΩΙΩ9Μ-9ΦΑ – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) για το οικονομικό έτος 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/01/2018

ΑΔΑ: Ψ72ΘΩ9Μ-ΞΥΕ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2018 ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2017

ΑΔΑ: 61ΦΞΩ9Μ-55Κ – Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2017

ΑΔΑ: 634ΔΩ9Μ-1ΨΦ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: 716ΕΩ9Μ-42Φ – Έγκριση προμήθειας βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/12/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2017


ΑΔΑ: 60Η8Ω9Μ-ΒΙΛ – Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/11/2017

ΑΔΑ: Ω8Φ9Ω9Μ-ΔΘΒ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2017

ΑΔΑ: ΩΑΑΕΩ9Μ-1ΑΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2017

ΑΔΑ: 7Ν9ΔΩ9Μ-ΧΝΥ – Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2017 – 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/09/2017

ΑΔΑ: 7ΙΖΧ46ΨΖΥΣ-ΕΙΨ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού συντήρησης για τα βιβλία καθώς και υλικού βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας βιβλίων και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/09/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/09/2017

ΑΔΑ: 6ΩΒΘ46ΨΖΥΣ-ΗΩ9 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας για το 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/09/2017

ΑΔΑ: ΩΩΙ2Ω9Μ-ΜΞ3 – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/09/2017

ΑΔΑ: 7Ξ81Ω9Μ-Χ19 – Έγκριση διαδικασίας προμή-θειας και έγκριση όρων δια-κήρυξης συνοπτικού διαγω-νισμού με σφραγισμένες προ-σφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμαν-σης, ονοματοθεσίας – αριθμο-δότησης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/08/2017

ΑΔΑ: ΩΜΜΕΩ9Μ-Ο0Α – Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/08/2017

ΑΔΑ: 6ΛΞΕΩ9Μ-ΘΓΒ – Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/08/2017

ΑΔΑ: 6ΩΘ5Ω9Μ-ΩΑΠ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2017

ΑΔΑ: 7Γ5ΝΩ9Μ-74Λ – Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας << Λειτουργία Δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018 >>

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/07/2017

ΑΔΑ: ΩΕΠΜΩ9Μ-05Χ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/07/2017

ΑΔΑ: 75ΕΧΩ9Μ-ΛΑΚ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ) ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/06/2017

ΑΔΑ: 6ΞΔΛΩ9Μ-0ΟΨ – Εκτυπώσεις

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/06/2017

ΑΔΑ: 64ΑΖΩ9Μ-ΗΔ2 – Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/06/2017

ΑΔΑ: 72ΝΣΩ9Μ-ΓΡΡ – Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/06/2017

ΑΔΑ: ΨΞ7ΑΩ9Μ-ΧΚ7 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. ΣΑΒΒΑ)”

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/06/2017

ΑΔΑ: Ψ170Ω9Μ-9ΗΠ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 8ου ΚΑΙ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/06/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/06/2017

ΑΔΑ: 6ΙΙ4Ω9Μ-Ι5Α – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/06/2017

ΑΔΑ: 7ΘΔΥΩ9Μ-ΟΚΘ – Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/05/2017

ΑΔΑ: 6Τ30Ω9Μ-40Λ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/04/2017

ΑΔΑ: ΨΩΘΨΩ9Μ-3ΡΝ – Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού».

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017 12:55:44
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/01/2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016


Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου


Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου


Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου