Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

 Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2018

ΑΔΑ: ΩΣ59ΟΡ50-Μ52 – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δημιουργικό αφίσας Φεστιβάλ 2018

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/01/2018

ΑΔΑ: 7119ΟΡ50-Α8Λ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/12/2017

ΑΔΑ: 62ΚΞΟΡ50-1ΩΩ – ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/11/2017

ΑΔΑ: ΩΜΟΗΟΡ50-0ΝΚ – Συμμετοχή του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας στις εκδηλώσεις της Ονειρούπολης 2017.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2017

ΑΔΑ: 6ΓΣ1ΟΡ50-Η46 – Πληρωμή συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματόγραφου.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2017

ΑΔΑ: 6Β35ΟΡ50-90Ν – Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2016 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ Δράμας.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2017

ΑΔΑ: ΩΡ5ΤΟΡ50-ΞΒΣ – Έγκριση εξόδων μετακίνησης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Φεστιβάλ Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ για το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2017.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/11/2017

ΑΔΑ: ΨΟ5ΦΟΡ50-ΨΗΨ – Σύναψη συμβάσης Καλλιτεχνικού Δ/ντη του Ωδείου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ο.Ε.Υ..

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2017

ΑΔΑ: 610ΠΟΡ50-Π6Ρ – Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/07/2017

ΑΔΑ: ΩΜ2ΟΟΡ50-Δ1Θ – Έκδοση βιβλίου Πολιτιστικού Οργανισμού για το Φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με θέμα «Τα πρώτα 10 χρόνια»

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/05/2017

ΑΔΑ: Ω52ΙΟΡ50-ΝΜΖ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 24/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2016