Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Δήμος Δράμας – Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/02/2018


ΑΔΑ: ΩΡΜΣΟΛ1Ε-ΛΦΜ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2017

ΑΔΑ: ΩΑΩΦΟΛ1Ε-ΝΗΚ – ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΤΟΝ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: ΩΤΣ0ΟΛ1Ε-ΩΝΛ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/12/2017

ΑΔΑ: ΨΛΦ5ΟΛ1Ε-Η4Κ – Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2017

ΑΔΑ: ΩΖ4ΩΟΛ1Ε-ΒΓΡ – ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΦ 45/27/7/2015 ΑΡ.ΠΙΝ.14

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2017 09:06:29

ΑΔΑ: 65Β8ΟΛ1Ε-ΥΦΑ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: ΨΠ8ΨΟΛ1Ε-Κ7Ω – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/10/2017

ΑΔΑ: ΩΞ9ΜΟΛ1Ε-ΖΓΕ – ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2017

ΑΔΑ: Ω2ΔΜΟΛ1Ε-ΚΘΧ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/07/2017 

ΑΔΑ: 67ΥΡΟΛ1Ε-Ζ9Π – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2017

ΑΔΑ: 7ΞΠΩΟΛ1Ε-ΔΑΠ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ ΣΤΙΣ 29-06-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/10/2016