Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τις άλλες παρατάξεις;

Τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τις άλλες παρατάξεις;

Αυτά που μας διαφοροποιούν από τις άλλες παρατάξεις είναι αρκετά:

Πρώτον, δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές υποστηρίζοντας ότι μόνο εμείς κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια και μόνο εμείς είμαστε ικανοί. Πιστεύουμε ότι και οι άλλες παρατάξεις και τα μεμονωμένα μέλη τους έχουν ιδέες και απόψεις που θα μας έβρισκαν σύμφωνους. Και υπάρχουν και άλλοι υποψήφιοι με ικανότητες, που μπορούν να προσφέρουν στον Δήμο.

Δεύτερον, βασική μας μέριμνα δεν είναι η ευκαιριακή συλλογή ψήφων, αλλά ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα δώσει την ταυτότητα στη Δράμα με εμφατικό τρόπο. Δεν θα χαϊδέψουμε τα αυτιά κανενός, προκειμένου να μας ψηφίσει.

Τρίτον, θεωρούμε το προσωποκεντρικό μοντέλο στη λήψη των αποφάσεων παρωχημένο. Πιστεύουμε στην ομάδα και στη συμμετοχική διαδικασία και αυτό το αποδείξαμε ήδη με την ανοιχτή και δημοκρατική εκλογή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας. Δυστυχώς, από τις άλλες παρατάξεις αυτό που γνωρίζουμε είναι ο επικεφαλής τους. Η παράταξη του τάδε, του δείνα, του άλλου… Ε, αυτό από μόνο του ενέχει μια αντιδημοκρατικότητα και μια προσωποποίηση της δράσης «αυτοκρατορικού» τύπου.