Λέτε πως ο μέσος όρος της ηλικίας του ψηφοδελτίου θα είναι γύρω στα 35, όπως άλλωστε και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Μήπως είσαστε άπειροι για να διαχειριστείτε το δήμο;

Λέτε πως ο μέσος όρος της ηλικίας του ψηφοδελτίου θα είναι γύρω στα 35, όπως άλλωστε και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Μήπως είσαστε άπειροι για να διαχειριστείτε το δήμο;

Αν για όσα έγιναν μέχρι σήμερα ευθύνεται η εμπειρία, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Αλλά, η επιτυχία μιας παράταξης να διοικήσει το δήμο καλά, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Είναι και θέμα γνώσεων, σχεδίου, νοοτροπίας, ακεραιότητας κλπ.

Για παράδειγμα, ένα από τα κλειδιά στην επιτυχία άσκησης των καθηκόντων μιας δημοτικής αρχής είναι η χρησιμοποίηση των σωστών ανθρώπων στις σωστές θέσεις. Όχι η χρησιμοποίηση των φίλων και των υποστηρικτών.

Ακόμη, πιστεύουμε πως η καθ’ αυτό διοίκηση στους δήμους, αυτό που λέμε εκτέλεση, γραφειοκρατία κλπ θα πρέπει να γίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι από τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους, οι οποίοι πρέπει να δίνουν μόνο τις πολιτικές κατευθύνσεις και να ελέγχουν όσα γίνονται.

Φαντάζεστε να πηγαίνει στο δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης ο κάθε πολίτης για να ζητήσει να γίνει μια δουλειά του; Εμείς, δε θα διστάζαμε να κρατούσαμε ειδικούς συμβούλους της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αν αυτοί αποδεδειγμένα έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και σίγουρα δεν θα προσπαθούσαμε να τους βγάλουμε ανίκανους και ιδιοτελείς, για να τους «ξυρίσουμε».