Κατά πόσο ένας δήμος μπορεί να ασκήσει πολιτική;

Κατά πόσο ένας δήμος μπορεί να ασκήσει πολιτική;

Στα πλαίσια του Καλλικράτη όλοι παραδέχονται πως οι αρμοδιότητες των δήμων έχουν επεκταθεί. Βέβαια δεν υπήρχαν τα κονδύλια από το κεντρικό κράτος, λόγω της λιτότητας, και οι αρμοδιότητες ποτέ δεν αποδόθηκαν μαζί με τους αναλογούντες πόρους. Σύντομα όμως ο δήμος θα γίνει ο σημαντικότερος πολιτικός παίκτης και αυτό είναι κάτι που εμείς αποδεχόμαστε με χαρά.

Βασικό προαπαιτούμενο γι’ αυτό είναι η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, για παράδειγμα με είσπραξη και εκμετάλλευση του φόρου ακινήτων, των τελών κυκλοφορίας κλπ. Από την άλλη ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι βασική αρχή πολιτικής.

Εμείς πιστεύουμε ότι η έλλειψή του οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρονικός ορίζοντας των μέχρι τώρα δημοτικών αρχών λήγει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό θα το αλλάξουμε άμεσα.