Είσαστε αριστεροί, δεξιοί, φιλελεύθεροι;

Ποια η ιδεολογία σας; Είσαστε απολιτίκ;

Δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί, ούτε φιλελεύθεροι. Και, από την άλλη, είμαστε και όλα αυτά μαζί, ο καθένας πιστεύει σε κάτι, τις απόψεις μας μπορούμε να τις συνθέσουμε και να λειτουργήσουμε. Με άλλα λόγια, εκτός από την ιδεολογία, ένα άλλο εργαλείο λήψης αποφάσεων είναι και η κοινή λογική.

Στη λειτουργία του δήμου, λοιπόν, επιλέγουμε από κάθε χώρο όσα υπαγορεύει η κοινή λογική, όσα μπορούν να εφαρμοστούν και να φέρουν θετικά αποτελέσματα.