Γιατί Project και όχι μια ελληνική λέξη αντ’ αυτής;

-Γιατί Project και όχι μια ελληνική λέξη αντ’ αυτής;

Project σημαίνει σχέδιο, οργανωμένη δραστηριότητα, και εμπεριέχει στη σημασία του κάτι το πειραματικό και το πρωτοποριακό. Είναι μια λέξη που έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως.

Εμείς τη χρησιμοποιούμε όχι από ξενομανία, ούτε για να αποδείξουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη εξοικείωση από τους υπόλοιπους, με όσα συμβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αλλά τη χρησιμοποιούμε κυρίως για να είμαστε αναγνωρίσιμοι –κάποιος παππούς θα έλεγε: «Αυτοί με το ξένο όνομα»-. Δηλαδή, το όνομά μας έχει και πολιτική διάσταση και δυνατότητα αναγνώρισης.