Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2014)

AΡΘΡΟ 1ο

ΓΕΝΙΚΑ

1) Ιδρύεται κίνηση ενεργών πολιτών της Δράμας που φέρει τον τίτλο “Project Δράμα 2020”.

2) Στην κίνηση μπορούν να συμμετέχουν πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, πολιτικών, ιδεολογικών και κομματικών αντιλήψεων, επαγγελματικής ενασχόλησης, ηλικίας και θρησκεύματος, που θα εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες τους και θα επιδιώκουν την εφαρμογή και υλοποίησή τους μέσα από συμμετοχικές, πλουραλιστικές, δημοκρατικές διαδικασίες.

3) Το “Project Δράμα 2020” δε ζητά τη στήριξη πολιτικών κομμάτων ή φορέων πολιτικής δράσης για τη συμμετοχή του σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αρνείται να παραδεχτεί τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξής των δημοκρατικών κομμάτων. Θεωρούμε όμως πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι αφ’ ενός μεν ανεξάρτητη και αφ’ ετέρου προνομιακός χώρος σύγκλισης πολιτικών απόψεων και όχι χώρος καταγραφής κομματικών δυνάμεων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

Η κίνηση “Project Δράμα 2020”, μέσα από την αυτόνομη, δημοκρατική, συλλογική και ισότιμη για όλα τα μέλη της λειτουργία με σεβασμό στην έκφραση της προσωπικής γνώμης του καθενός, επιδιώκει και αγωνίζεται:

Για ένα Δήμο που θα εγγυάται:

 • Τη νομιμότητα στη λειτουργία όλων των διαδικασιών, στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων
 • Τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στη διαχείριση των οικονομικών του
 • Την κατά το δυνατόν ευρεία συμμετοχή των δημοτών, συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων, που έχει ανάγκη ο τόπος και οι πολίτες.
 • Την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ Δήμου και Δημοτών
 • Τη λειτουργία ουσιαστικού ελέγχου στα πεπραγμένα του

Για ένα Δήμο που θα εφαρμόσει πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για να εξασφαλίσει σε όλους τους κατοίκους τη δυνατότητα το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται:

 • Σε ένα ασφαλές, υγιεινό και σύγχρονο περιβάλλον
 • Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που θα δημιουργεί συνθήκες για ανάπτυξη και απασχόληση, εξασφαλίζοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες, εφόσον αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου
 • Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον αλληλοϋποστήριξης και αλληλοσεβασμού
 • Σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, στο οποίο οι νέες τεχνολογίες θα είναι μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διάδοση των ιδεών και την αναβάθμιση της δημοκρατίας
 • Σε ένα φυσικό περιβάλλον στο οποίο οι δαπανούμενοι φυσικοί πόροι θα αναπληρώνονται υποχρεωτικά
 • Σε ένα αστικό περιβάλλον ποιότητας
 • Σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον αξίας και ουσίας
 • Σε μια κοινωνική πραγματικότητα στο οποίο η ψυχαγωγία και η εκπαίδευση θα αποτελούν βασική προτεραιότητα στη ζωή των δημοτών
 • Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που θα δίνει ποιοτικές διεξόδους σε όλους (παιδιά, ηλικιωμένους, εργαζόμενους, γυναίκες κλπ)

Για ένα Δήμο που θα εγγυάται:

 • Την πρόσβαση στα βασικά αγαθά σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους (π.χ. νερό, καθαρό περιβάλλον κ.λ.π.)
 • Την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του
 • Την πλήρη ενημέρωση του δημότη προκειμένου να συμμετέχει ενεργητικά στη διαμόρφωση των απόψεων, ώστε να συναποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου
 • Τη λειτουργία και αξιοποίηση των δομών υποστήριξης όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα (άνεργοι, νέοι, εργαζόμενες μητέρες, βρέφη, ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες, χρήστες ουσιών, ΑΜΕΑ κ.α.)
 • Την οργανωμένη λειτουργία του εθελοντισμού
 • Τον ουσιαστικό έλεγχο των δημοτικών αρχών και αρχόντων από τους δημότες

Για ένα Δήμο στον οποίο θα βρίσκουν διέξοδο έκφρασης και εφαρμογής:

 • Οι πρωτοπόρες ιδέες
 • Οι νέες μορφές λαϊκής συμμετοχής και παρέμβασης
 • Η δημιουργική φαντασία των πολιτών

Για ένα Δήμο:

 • Εφαλτήριο αγώνων, εργαστήριο ιδεών και χώρο διεργασιών για την ανάπτυξη της περιοχής και των ανθρώπων της

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η κίνηση ενεργών πολιτών “Project Δράμα 2020” δύναται να αναπτύσσει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων και ενημερωτικών εκδηλώσεων κάθε μορφής, στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Μετάκληση επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων ή αντιπροσωπειών κοινωνικών οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να βοηθηθεί η κίνηση στην πραγματοποίηση των σκοπών της.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την οργάνωση και λειτουργία λεσχών, εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών και όποιου άλλου μέσου κριθεί πρόσφορο ή απαραίτητο.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, με ΜΚΟ και με κάθε άλλο φορέα ή εκπρόσωπο κοινωνικής ομάδας για κοινή δράση και για τη διαμόρφωση αλλά και την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, όπως και την πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της.
 • Συμμετοχή σε μορφωτικές, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές και άλλες εκδηλώσεις (ενδεικτικά: φεστιβάλ, συνέδρια, ημερίδες, εκδρομές, αθλητικές διοργανώσεις, χάπενινγκ) που οργανώνονται από άλλους φορείς.
 • Συγκρότηση από τη Συντονιστική Επιτροπή ή τη Γενική Συνέλευση επιτροπών μελέτης, επεξεργασίας και προώθησης θεμάτων, που άπτονται των σκοπών της κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΟΡΟΙ

1)            Πόροι της κίνησης “Project Δράμα 2020” είναι οι συνδρομές των μελών της, η ποσοστιαία εισφορά των αιρετών μελών της από τα έξοδα παραστάσεως που λαμβάνουν, οι έκτακτες ενισχύσεις των μελών και των φίλων της και τα έσοδα από τις εκδηλώσεις της (παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις, γιορτές, χοροεσπερίδες, λαχειοφόρες αγορές, εκδρομές κλπ). Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών της παράταξης “Project Δράμα 2020” ορίζεται στα 10 ευρώ. Τα μέλη με ετήσιο εισόδημα κάτω των 6000€ δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή.

2)            Η Συντονιστική Επιτροπή το πρώτο 10μερο κάθε χρόνου αναρτά τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς της κίνησης στην ιστοσελίδα και το facebook του Project και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για την έγκρισή του. Επίσης ενημερώνει τη Γ.Σ. για τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες, κατά την περίοδο των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΛΗ

Μέλος ή υποστηρικτής της κίνησης “Project Δράμα 2020” μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης του Δήμου Δράμας, που δέχεται την Προγραμματική Διακήρυξη Αρχών και τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Για να γίνει κάποιος/α μέλος της κίνησης πρέπει να υποβάλλει αίτηση (γραπτή ή ηλεκτρονική) προς τη Συντονιστική Επιτροπή και να εγγραφεί στο μητρώο των μελών της. Η Γενική Συνέλευση των μελών ενημερώνεται για τις νέες εγγραφές και τις επικυρώνει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1)            Όλα τα μέλη ή οι υποστηρικτές της κίνησης “Project Δράμα 2020” έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για επικεφαλής ή Συντονιστική Επιτροπή έχουν τα μέλη και οι υποστηρικτές, ενώ το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη από την επικύρωση της εγγραφής τους από τη Γ.Σ. Από την ιδιότητα του μέλους προκύπτει η ευθύνη της υποστήριξης των αρχών και της Προγραμματικής Διακήρυξης της κίνησης καθώς και η διαρκής προσπάθεια για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Η δράση, η ατομική ή συλλογική παρουσία των μελών, πάντοτε στηριγμένη στις αρχές της κίνησης Project Δράμα 2020, σε δραστηριότητες της Κοινωνίας των Πολιτών, του Δήμου Δράμας, Συλλόγων ή Φορέων αποτελούν σταθερές επιλογές των μελών του Project.

2)            Το μέλος της κίνησης καταβάλει την ετήσια συνδρομή του και θεωρείται ταμειακώς εντάξει όταν το έχει κάνει μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Οι υποστηρικτές δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, αλλά για να ψηφίσουν στις εκλογές για ανάδειξη επικεφαλής ή Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να κληθούν να καταβάλουν ένα τίμημα, όχι πάντως μεγαλύτερο της ετήσιας συνδρομής των μελών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1)            Ανώτατο όργανο της κίνησης “Project Δράμα 2020” είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κίνηση. Εγκρίνει ή τροποποιεί την Προγραμματική Διακήρυξη και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, τροποποιεί στοιχεία του Προγράμματος, αποφασίζει το Πρόγραμμα Δράσης της κίνησης στις Συνελεύσεις της, εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της, εκλέγει τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), κρίνει και εγκρίνει τις πράξεις της Σ.Ε.

2)            Η Γ.Σ. συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες. Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Σ.Ε. ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών της. Η Γ.Σ. συγκαλείται από τη Σ.Ε., η οποία και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων στη Γ.Σ. μελών.

3)            Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα 7 ημερών, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Σε αυτή την περίπτωση απαρτία υπάρχει όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ. επιδιώκεται η παρουσία του συνόλου των μελών, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στις αποφάσεις. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Το προεδρείο της Γ.Σ. αποφασίζει και τηρεί την διαδικασία και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά.

4)            Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών της ή υποστηρικτών γραμμένων στο ειδικό μητρώο, αφού εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες συνεννόησης και αλληλοκατανόησης, στα πλαίσια ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με ανοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων, και έχοντας στόχο μια δημιουργική και συνθετική ομοφωνία στα καίρια ζητήματα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Στη Γ.Σ. μπορούν να προσκαλούνται και να συμμετέχουν και μη μέλη, ως παρατηρητές/τριες ή ως ειδικοί σε ενημέρωση ειδικών θεμάτων, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5)            Σε κεφαλαιώδη ζητήματα, όπως αυτό των συνεργασιών στις δημοτικές εκλογές ή αλλαγής του επικεφαλής ή στελέχωσης των οργάνων του Δήμου και των νομικών προσώπων του κλπ, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)            Ανάμεσα στις Γ.Σ. η κίνηση “Project Δράμα 2020” συντονίζεται από εννιαμελή (9 μελή) Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Η θητεία της Σ.Ε. είναι διάρκειας δυόμιση ετών και ακολουθεί τη θητεία των εκλεγμένων οργάνων του δημοτικού συμβουλίου βάσει Καλλικράτη.

2)            Από τα εννέα (9) μέλη της Σ.Ε. τα πέντε (5) εκλέγονται από ενιαία λίστα υποψηφίων, από την οποία λίστα θα προκύψουν εκ των εκλεγμένων τα μέλη της Γραμματείας της Σ.Ε. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται από ισάριθμες λίστες, που αφορούν την εκλογή των Υπευθύνων των τεσσάρων Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.), που έχουν καθοριστεί από την απελθούσα Σ.Ε. Ο αριθμός των Ο.Ε. μπορεί να αυξάνεται μετά την εκλογή της νέας Σ.Ε., ωστόσο, οι ορισμένοι εκ της Σ.Ε. Υπεύθυνοι των νεοσύστατων Ο.Ε. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Σ.Ε. Στη διαδικασία εκλογής νέας Σ.Ε. οι Υπεύθυνοι των Ο.Ε. που εκλέγονται δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των τεσσάρων (4). Μέλος που επιλέγει τη λίστα των Υπευθύνων των Ο.Ε. δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και στη λίστα που εκλέγει τα μέλη της Γραμματείας της Σ.Ε. και άρα δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τις θέσεις της Γραμματείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας (1) υποψηφιότητας για τη λίστα των τεσσάρων Ο.Ε., Υπεύθυνος της κάθε Ο.Ε. και μέλος της Σ.Ε. εκλέγεται το μέλος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, ενώ το δεύτερο σε ψήφους μέλος της συγκεκριμένης λίστας εκλέγεται αναπληρωματικός Υπεύθυνος της Ο.Ε. και αναπληρωματικό μέλος της Σ.Ε. Σε περίπτωση που ο εκλεγμένος Υπεύθυνος της Ο.Ε. παραιτηθεί από τη θέση του, αυτόματα παραιτείται και από τη Σ.Ε. και τη θέση του τόσο ως Υπεύθυνου της Ο.Ε. όσο και ως μέλους της Σ.Ε. παίρνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος για τη συγκεκριμένη λίστα, Υπεύθυνος Ο.Ε. και, άρα, νέο μέλος της Σ.Ε. εκλέγεται εκ νέου από τη Γ.Σ. Μέχρι τη στιγμή της αναπλήρωσής του από τη Γ.Σ. ορίζεται προσωρινός αντικαταστάτης από τη Σ.Ε.

3)            Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη, η εγγραφή των οποίων μπορεί να επικυρωθεί μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον Κανονισμό Λειτουργίας. Δυνατότητα να ψηφίσουν για την ανάδειξη της Σ.Ε. έχουν και οι υποστηρικτές, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε διαφορετική λίστα από αυτή των μελών.

4)            Η Σ.Ε. εκλέγεται, με την ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο από την Γ.Σ. της κίνησης. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τρεις (3) σταυρούς στη λίστα για την εκλογή των πέντε (5) μελών της Σ.Ε., που θα εκλέξει τη Γραμματεία και μέχρι έναν (1) σταυρό στις λίστες για τους Υπεύθυνους των Ο.Ε.  Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τρεις (3) σταυρούς στη λίστα της εκλογής Γραμματείας και περισσότερους από έναν (1) σταυρό στη λίστα των Υπευθύνων των Ο.Ε. θεωρείται έγκυρο αλλά κανείς σταυρός δεν προσμετράται για τη συγκεκριμένη λίστα.  Εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία των ψήφων. Αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. είναι τα υποψήφια μέλη, που δεν εξελέγησαν από κάθε λίστα.

5)            Μέλος της Σ.Ε., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συνεχόμενες φορές από τις συνεδριάσεις, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους της Σ.Ε. Τα αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. αναπληρώνουν τα μέλη, που έχουν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από τη Γ.Σ. με εκλογή.

6)            Η Σ.Ε. συγκαλείται από τη Γραμματεία, τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα ή έκτακτα όταν το ζητήσουν το 1/3 των μελών του. Η Σ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις είναι παρόντες το 50%+1 των μελών του. Οι αποφάσεις στη Σ.Ε. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτική ψήφο οι δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της κίνησης. Οι συνεδριάσεις της Σ.Ε. είναι ανοιχτές και έχουν δικαίωμα να τις παρακολουθήσουν τα μέλη της κίνησης ή άλλοι/ες μη μέλη, αφού κληθούν ή λάβουν την έγκριση από τη Σ.Ε. Υποχρεωτικά, συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της πριν από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την ενημέρωση για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και τις θέσεις των δημοτικών συμβούλων του Project επί των θεμάτων.

7)            Η Σ.Ε. τηρεί το Μητρώο των Μελών της κίνησης, το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, το Βιβλίο Περιουσίας και το Βιβλίο Ταμείου.

8)            Η εννιαμελής Σ.Ε. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της τη Γραμματεία της κίνησης που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Η λειτουργία της Γραμματείας διέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εφαρμόζεται ανάλογα.

9)            Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. συγκαλεί τη Σ.Ε., όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Project. Επίσης, συντονίζει το έργο της Σ.Ε. και εκπροσωπεί, μαζί με τον επικεφαλής της δημοτικής ομάδας, την κίνηση σε εκδηλώσεις, ομιλίες, επιτροπές και άλλες πολιτικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Συμμετέχει αυτοδίκαια σε όλες τις Ομάδες Εργασίας και λαμβάνει συχνή ενημέρωση για τη λειτουργία αυτών από τους Υπευθύνους.

10)          Ο Αντιπρόεδρος της Σ.Ε. αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις υποχρεώσεις του όταν απουσιάζει ή δε δύναται να τις εκπληρώσει.

11)          Ο Γραμματέας κρατάει τα βιβλία Πρακτικών και Πρωτοκόλλου, Φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το Μητρώο των Μελών.

12)          Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά στοιχεία της κίνησης. Τηρεί το Βιβλίο του Ταμείου, το Βιβλίο Περιουσίας και τα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή της Γραμματείας. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ. Τις αναλήψεις τις διενεργεί με απόφαση της Γραμματείας της Σ.Ε. Επίσης, συντάσσει, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Γραμματείας, τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό κάθε χρόνο και παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1)            Για τη συμμετοχή της κίνησης “Project Δράμα 2020” στις δημοτικές εκλογές, για το εκλογικό της πρόγραμμα και την εκλογή του/της υποψηφίου Δημάρχου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Για τη συμμετοχή μέλους της Κίνησης στην ψηφοφορία για την εκλογή υποψηφίου Δημάρχου πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών ή υποστηρικτών της ένα (1) μήνα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. Αυτός ο όρος περί του χρόνου εγγραφής δεν ισχύει για την πρώτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία θα εγκριθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και όσοι προσέρχονται και εγγράφονται μπορούν να είναι υποψήφιοι αμέσως.

2)            Στη Γ.Σ. απαιτείται η συμμετοχή της απόλυτης πλειοψηφίας των ταμειακά εντάξει μελών της Δημοτικής Κίνησης και οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων και ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% + 1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.

3)            Κατά την πρώτη Γενική της Συνέλευση η κίνηση “Project Δράμα 2020”  θα συντάξει  το νέο Κανονισμό Λειτουργίας και το Κείμενο Αρχών και Θέσεων. Η κίνηση ακολουθεί και εφαρμόζει όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Ο πρώτος Κανονισμός Λειτουργίας συμφωνήθηκε στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των μελών της στις 12/03/2014 και τροποποιήθηκε από επόμενες Γενικές Συνελεύσεις. Για την κάθε φορά έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας ή τροποποίηση ή επικαιροποίηση του υπάρχοντος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και υποστηρικτών.

4)            Η κίνηση “Project Δράμα 2020” είναι ανοιχτή σε συνεργασίες και στη δημιουργία δικτύων με παρεμφερείς φορείς της Αυτοδιοίκησης και άλλους ειδικούς φορείς και άτομα, που δραστηριοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της κίνησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1)            Ο Κανονισμός Λειτουργίας της κίνησης ενεργών πολιτών “Project Δράμα 2020” μπορεί να τροποποιηθεί από την Γ.Σ. Σε μια τέτοια Γ.Σ. απαιτείται η συμμετοχή των 3/5 των ταμειακώς εντάξει μελών της και απόφαση με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

2)            Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το ημερολογιακό έτος διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

Η κίνηση “Project Δράμα 2020” διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Μετά την διάλυσή της, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε Κοινωνικό Φορέα της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΜΒΛΗΜΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Έμβλημα της κίνησης “Project Δράμα 2020” είναι τα αρχικά από τις λέξεις Project και Δράμα και το 2020, ενώ αναγράφεται και ολογράφως το Project Δράμα. Χρώματα της κίνησης είναι το γκρι και το κίτρινο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της παράταξης “Project Δράμα 2020” είναι κυκλική και αναγράφεται το όνομα Project Δράμα 2020 με κεφαλαία γράμματα.

Ο κανονισμός λειτουργίας, αφού τέθηκε σε διαβούλευση, υπερψηφίστηκε από τη Γ.Σ. των μελών κατά τη συνεδρίασης της    12/03/2014 και αναμορφώθηκε από τη Γ.Σ. της 22/10/2014 και τη Γ.Σ. της 19/11/2016.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ                                          Ο γραμματέας της ΓΣ