Ομάδα Ποιότητα Ζωής (Πολεοδομία-Χωροταξία-Αναπλάσεις-Καθημερινότητα-Περιβάλλον)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΔΡΑΜΑ 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2014-2019

(Όπως ψηφίστηκε από τη ΓΣ της παράταξης στις 09-11-2015)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2014, οι παρατάξεις που ζήτησαν την ψήφο των δραμινών δημοτών παρουσίασαν το πρόγραμμά τους σχετικά με το πώς θα διοικήσουν το δήμο την επόμενη δημοτική περίοδο, δηλαδή κατά το διάστημα 2014-2019. Είναι προφανές ότι τα προεκλογικά προγράμματα, ιδιαίτερα των παρατάξεων που δεν διετέλεσαν δημοτική αρχή, δεν μπορούν να είναι επαρκώς εμπεριστατωμένα και πλήρως κοστολογημένα, ακριβώς επειδή οι παρατάξεις δεν έχουν στη διάθεσή τους τα δεδομένα, τους παράγοντες και τις παραμέτρους που εμπλέκονται στην οποιαδήποτε αποφασισμένη πορεία δράσης.

Ο νομοθέτης ωστόσο ορίζει ότι κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της εκάστοτε δημοτικής αρχής πρέπει να παρουσιάζεται από τους ασκούντες τη διοίκηση, αφενός το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο δίνει το πολιτικό τους όραμα για το δήμο και τις γενικές γραμμές των τομέων που θα ρίξουν βάρος κατά τη δημοτική περίοδο και αφετέρου το επιχειρησιακό σχέδιο, που εξειδικεύει τα μέτρα, που παρουσιάζονται στο στρατηγικό σχέδιο και τους τρόπους χρηματοδότησης των έργων που επιλέγονται από τη δημοτική αρχή να εκτελεστούν κατά τη θητεία της.

Το επιχειρησιακό σχέδιο του κάθε δήμου λοιπόν πρέπει να είναι η οδική χάρτα, που κάθε δημοτική αρχή παρουσιάζει, ακολουθώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά και εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις που επιλέγει μετεκλογικά.

Το Project Δράμα 2020, παρότι δημιουργήθηκε σχεδόν ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές του 2014, παρουσίασε ένα συμπυκνωμένο, αλλά με σύγχρονους πυλώνες, προεκλογικό πρόγραμμα, με βασική αρχή όμως το «προγραμματίζουμε στο παρόν, στοχεύοντας στο μέλλον». Η συγγραφή του προγράμματός μας έγινε θεωρώντας ότι για να μπορέσει ο δήμος να αναπτυχθεί όπως οι σύγχρονες «έξυπνες και βιώσιμες» ευρωπαϊκές πόλεις, πρέπει να στοχεύσουμε στην εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων μας και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ένταξη του δήμου Δράμας στον εθνικό και ευρωπαϊκό χάρτη, στον εκσυγχρονισμό των δομών, στη δημιουργία ενός πιο οικολογικού δήμου και, φυσικά, στη συμμετοχικότητα των πολιτών.

Ξεκινώντας λοιπόν από όσα μας δέσμευαν εκ του προεκλογικού μας προγράμματος και εντάσσοντας προτάσεις και προοπτικές που θέσαμε κατά την παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο το διάστημα από Σεπτέμβριο του 2014 ως και σήμερα, παρουσιάζουμε τη θέση μας σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου Δράμας. Είναι πιστεύουμε ξεκάθαρο ότι μια παράταξη της αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα δεν υπήρξε ποτέ ως σήμερα δημοτική αρχή, δεν έχει τη δυνατότητα να κοστολογήσει επακριβώς τις προτάσεις της ή να αναφέρει τις πηγές χρηματοδότησης, δίχως να έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος ότι η πρότασή μας δεν αναλώνεται τόσο σε διαχείριση όσο σε παρουσίαση προοπτικής. Θεωρούμε άλλωστε ότι τα διαχειριστικά θέματα, τα οποία εκ των πραγμάτων, υποχρεωτικά, πρέπει να αποτυπώνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου Δράμας θα συμπληρωθούν κυρίως από τις υπηρεσίες και δεν μπορεί να σηματοδοτούν το σχέδιο των διοικούντων για τον τόπο μας.

Καταθέτουμε σήμερα την πρόταση του Project Δράμα 2020 για το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου, προσδοκώντας κάποιες από τις προτάσεις μας να ενταχθούν στην τελική πρόταση της δημοτικής αρχής. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τη δημιουργική αντιπολίτευση και με αυτόν τον τρόπο θα εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε.

Αναμέναμε να γίνει μια συνάντηση των επικεφαλής, τουλάχιστον, των παρατάξεων, με αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για το επιχειρησιακό σχέδιο για την περίοδο 2014-2019. Δυστυχώς, επειδή αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, αποφασίσαμε να καταθέσουμε την πρότασή μας στο δημοτικό συμβούλιο, όπου είναι και ο κατ’ εξοχήν χώρος συζήτησης μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, παρότι οι προτάσεις μας είχαν παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της παράταξής μας από το Νοέμβριο του 2015.

Ακολουθούν οι προτάσεις μας, όπως ψηφίστηκαν στις 09-11-2015 από τη Γενική Συνέλευση του Project Δράμα 2020, ανά θεματικό τομέα, όπως αυτοί αποτυπώνονται και στο στρατηγικό σχέδιο του δήμου Δράμας, που ψηφίστηκε στις 22-07-2015 από το δημοτικό συμβούλιο.

Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ


ΜΕΤΡΟ 1.1: ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1) Χωροθέτηση νέων νεκροταφείων σε μια από τις τρεις περιοχές που έχουν ήδη επιλεγεί με παλαιότερη μελέτη του δήμου Δράμας ή σύνταξη νέας μελέτης άμεσα, προκειμένου να βρεθεί ο χώρος. Παράλληλα, προτείνουμε σταδιακή μείωση έως και απόλυτο μηδενισμό του φαινομένου αγοράς τάφου. Μετά από 5 χρόνια, τα οστά θα μεταφέρονται σε σύγχρονη οστεοθήκη ή θα δίνεται τότε η δυνατότητα καύσης τους με μικρό κόστος στο δημοτικό αποτεφρωτήριο

2) Εύρεση κατάλληλης περιοχής και σύνταξη μελέτης για την μελλοντική ανέγερση αποτεφρωτηρίου

3) Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης υδάτινων πόρων και δυναμικού για το δήμο Δράμας

4) Δημιουργία Διαδημοτικού Περιβαλλοντικού Συνδέσμου για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με το περιβάλλον αλλά και ταυτόχρονα τη διαχείριση μέσω αυτού ενός διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων, στο οποίο θα μπορεί να λειτουργεί αποτεφρωτήριο για οικόσιτα και αδέσποτα

5) Συμμετοχή στο δίκτυο ελληνικών πράσινων πόλεων

6) Αξιοποίηση του συμφώνου Δημάρχων (ΣΔΑΕ)

7) Περιοχές Natura

8) Προτάσεις διακρατικής συνεργασίας για δικτύωση σε σχέση με τις Natura που εκτείνονται σε Ελλάδα και Βουλγαρία

9) Μελέτη διαχείρισης χειμάρρων δήμου Δράμας


ΜΕΤΡΟ 1.2: ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1) ΓΠΣ

2) Έναρξη διαβούλευσης με τους κατοίκους και καταστηματάρχες της 19ης Μαΐου, καθώς και με τους μικροπωλητές του παζαριού, και σύνταξη των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών μελετών για να προχωρήσει η ανάπλαση της 19ης Μαΐου, σύμφωνα με τη μελέτη, που έχει δωρίσει η Raycap στο δήμο Δράμας. Τοπικό δημοψήφισμα για την ανάπλαση ή όχι της 19ης Μαΐου

3) Εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης, κυρίως σε σημεία που έχουν ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική ή λαογραφική αξία, όπως το ιστορικό κέντρο της πόλης και κεντρικά σημεία δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων

4) Πεζοδρόμηση της οδού Βίτσι και των δρόμων που συνδέουν την 19ης Μαΐου με την Αγία Βαρβάρα (Σούτσου, Παπαδιαμάντη από το ύψος των Λουτρών)

5) Να εφαρμοστεί η μελέτη για την Αγία Βαρβάρα απο Ζώνκε και κάτω

6) Σύνταξη νέας διαχειριστικής μελέτης του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας και αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας και του δημοτικού κήπου

7) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ή σύνταξη μελέτης ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Δράμας

8) Αξιοποίηση στρατοπέδων

9) Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων. Αύξηση των ΚΧ με απαλλοτριώσεις

10) Ενημέρωση σε δημότες για προγράμματα ενοποίησης ακάλυπτων χώρων

11) Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές και πιστοποίησή τους

12) Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

13) Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων του δήμου Δράμας με ειδικούς φωτισμούς και σχεδιασμού τουριστικών-ιστορικών διαδρομών στην πόλη, σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες

14) Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για την εξαγορά καπναποθηκών από το δήμο, σε περίπτωση που είναι εκμεταλλεύσιμες και που μπορεί ακόμη και να αυτοχρηματοδοτηθεί η όποια λειτουργία τους ή καλύπτει κτιριακές ανάγκες του δήμου

15) Πολεοδομικές μελέτες για τις επεκτάσεις

16) Κατασκευή πολυχώρου, σχεδιασμένου για να καλύπτει κτιριακές ανάγκες του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, καθώς και θεατρικές ή μουσικές ανάγκες


ΜΕΤΡΟ 1.3: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1) Αναθεώρηση-επικαιροποίηση και εφαρμογή της Κυκλοφοριακής Μελέτης πόλης Δράμας

2) Σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών και εφαρμογή τους στις Τ.Κ.

3) Για οποιαδήποτε αγορά νέων οχημάτων, να επιλέγονται υβριδικά οχήματα ή οχήματα που λειτουργούν με φυσικό αέριο

4) Ημερίδες οδήγησης σε υπαλλήλους του δήμου, καθώς και σε δημότες, στα πλαίσια του Eco-Driving και της ασφαλούς οδήγησης

5) Συντήρηση και ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών, που ενώνουν Τ.Κ.

6) Πιλοτικές, αρχικά, πεζοδρομήσεις εκτεταμένης περιοχής του ιστορικού κέντρου

7) Κατασκευή εκτεταμένου δικτύου ποδηλατοδρόμων

8) Δημιουργία συστήματος  κοινόχρηστων ποδηλάτων

9) Αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών με υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα οχήματα, μικρότερου όγκου. Αναπροσαρμογή δρομολογίων και διαδρομών

10) Ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης με χρήση παρκομέτρων και δυνατότητα στους οδηγούς να πληρώνουν ακόμη και με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες

11) Τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων και άλλων μέσων στη διασταύρωση Ιουστινιανού με Χρυσοστόμου, όπου έχουν γίνει πολλά ατυχήματα και υπάρχει δίπλα το σχολείο και το Δημοτικό Στάδιο

12) Μετεγκατάσταση του πάρκινγκ βαρέων οχημάτων από την Ανάπλαση και των ΚΤΕΛ σε μέρος έξω από τα στενά όρια της πόλης, όπως πχ στα παλιά βυρσοδεψεία

13) Δημιουργία πάρκινγκ στην περιοχή του Γενικού Νοσοκομείου, καθώς και σε άλλα σημεία περιμετρικά του κέντρου με χαμηλό αντίτιμο

14) Τοποθέτηση μικρών στύλων στις ράμπες αναπήρων, ώστε να αποφευχθεί η παράνομη και άκρως απάνθρωπη στάθμευση των οχημάτων

15) Δημιουργία διακομιστικού κέντρου στη ΒΙΠΕ

16) Προσπάθεια αξιοποίησης εγκαταλελειμμένου εργοστασίου της Σόφτεξ


ΜΕΤΡΟ 1.4: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα ή τις σκεπές δημοτικών κτιρίων

2) Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση δημοτικών κτιρίων με τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων, αναβάθμιση/αντικατάσταση Η/Μ συστημάτων με νέα συστήματα, εξωτερική θερμομόνωση και αντικατάσταση κουφωμάτων

3) Σύσταση Ενεργειακού Γραφείου στο δήμο για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ενέργειας και  την εφαρμογή των πολιτικών ενέργειας, την παρακολούθηση των εξελίξεων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αποδοχή ενεργειακών έργων, τα οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας

4) Σύνταξη μελέτης σχετικά με τη διάθεση των δημοτών να κάνουν χρήση ενός οικιακού δικτύου φυσικού αερίου, προκειμένου να προσελκύσουμε παρόχους φυσικού αερίου, εάν και εφόσον βέβαια η μελέτη αποδείξει ότι υπάρχει η απαιτούμενη ζήτηση

5) Χρήση στα έργα του δήμου ψυχρών υλικών, διαπερατών υλικών και γενικότερα φιλικών προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας υλικών. Η χρήση ψυχρών υλικών βοηθάει στη μείωση της θερμοκρασίας μέχρι και 7 βαθμούς κελσίου σε μικρή κλίμακα, γεγονός που βοηθάει στη μικρότερη χρήση συστημάτων ψύξης

6) «Φυτεμένα δώματα» δημοτικών και ιδιωτικών κτιρίων. Πράσινες ταράτσες δημοτικών κτιρίων και πριμοδότηση των ιδιωτικών κτιρίων που θα δημιουργήσουν πράσινες ταράτσες με μείωση ή και μηδενισμό δημοτικών τελών

7) «Φορητοί κήποι». Τα «Green Spots» αποτελούν μικρούς φορητούς κήπους με πυκνή φύτευση, οι οποίοι τοποθετούνται στην άκρη του δρόμου, καταλαμβάνοντας μία θέση ελεγχόμενης στάθμευσης. Το σχέδιο προβλέπει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα μετακινούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ανάλογα με τη μετακίνηση θα εναλλάσσεται και το φυτοτεχνικό υλικό με εποχιακά φυτά. Επιπλέον, η κατασκευή έχει προβλεφθεί να λειτουργεί και ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού, καθώς μπορεί να χρησιμοποιείται σαν παγκάκι, επιτρέποντας στους περαστικούς να ξεκουραστούν

8) Αντικατάσταση λαμπτήρων με τύπου LED, σύνταξη μελέτης φωτισμού για ολόκληρο το δήμο, πιλοτική τοποθέτηση αυτόνομων Φ/Β φωτιστικών στύλων


ΜΕΤΡΟ 1.5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ

1) Εφαρμογή στα πράσινα σημεία της αρχής “ο μη ρυπάινων ανταμοίβεται” με παροχή κινήτρων σε όσους δημότες ανακυκλώνουν. Τα κίνητρα μπορεί να είναι μείωση των δημοτικών τελών ή ακόμη και χρηματικά ανάλογα με τον όγκο των ανακυκλούμενων απορριμμάτων που κάνει ο κάθε δημότης

2) Σταδιακή εφαρμογή τέλους χρήσης κάδου για σύμμεικτα απορρίμματα, με σκοπό τη μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας για τους κοινόχρηστους χώρους μόνο, την αποφυγή άσκοπης παραγωγής απορριμμάτων και την αλλαγή του συστήματος ανταποδοτικών τελών, ωστέ να αποδεσμευτεί από τα τ/μ των οικημάτων

3) Εφαρμογή συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα

4) Δημιουργία διαδημοτικού περιβαλλοντικού συνδέσμου με τους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Δράμας για πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων

5) Καλύτερη διαχείριση αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων


ΜΕΤΡΟ 1.6: ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

6) Τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων του δήμου

7) Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών

8) Πιστοποίηση αθλητικών χώρων

9) Ενίσχυση συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες

Θεματικός Τομέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΜΕΤΡΟ 2.1: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

1) Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας Δ.Κ. Δράμας

2) Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας Δ.Κ. Χωριστής

3) Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας Δ.Κ. Ξηροποτάμου

4) Δημιουργία Ιατρικού Σταθμού στο Δ.Δ. Σιδηρονέρου

5) Ανάπτυξη Τηλεϊατρικών Μεθόδων για Ιατρικούς Σταθμούς

6) Παραχώρηση γραφείου στο σύλλογο Παραπληγικών στο ΚΔΑΠ-μεΑ

7) Δημιουργία δημοτικού γυμναστηρίου για ΑμεΑ με κατάλληλα όργανα γυμναστικής

8) Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης για ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ-μεΑ για ενημέρωση για δαπάνες, απαλλαγές, δικαιώματα κοινωνικά και οικονομικά, αναπηρικές συντάξεις κλπ.

9) Ενημέρωση και προώθηση της Αυτόνομης Διαβίωσης για ΑμεΑ

10) Δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Χρόνου

11) Δημιουργία Γραφείου Κοινωνικής Ισότητας

12) Πρόγραμμα εμβολιασμού ενήλικων και ανήλικων (άπορων και ανασφάλιστων)

13) Μαθήματα ανώδυνου τοκετού

14) Πρόγραμμα λογοθεραπείας για παιδιά άπορων και ανασφάλιστων

15) Δημιουργία Δημοτικού Κυνοκομείου ή διαδημοτική συνεργασία για την κατασκευή ενός κυνοκομείου που θα εξυπηρετεί κι άλλους δήμους ή καταφυγίου αδέσποτων ζώων στα πλαίσια του διαδημοτικού Περιβαλλοντικού συνδέσμου

16) Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων κατά του ρατσισμού


ΜΕΤΡΟ 2.2: ΠΑΙΔΕΙΑ, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

1) Υποστήριξη ομάδων ή μεμονομένων νέων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα YOUTH

2) Αποκατάσταση αύλειων χώρων και δωμάτων σχολείων με σκοπό να γίνουν πράσινες αυλές και δώματα και λειτουργικοί χώροι

3) Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού

4) Δράσεις υποστήριξης για συμμετοχή σχολικών μονάδων στα προγράμματα Erasmus+

5) Δράσεις ευαισθητοποίησης νεολαίας για τη συμμετοχή στα κοινά

6) Συγκρότηση του σχολικού δημοτικού συμβουλίου με αντιπροσώπους των δεκαπενταμελών όλων των γυμνασίων και λυκείων του δήμου

7) Δράσεις σε σχολεία για ψυχοκοινωνική στήριξη και έγκαιρη παρέμβαση για πρόληψη κρίσεων

8) Δημιουργία Youth Hostel, που θα έχει και χώρο ανάπτυξης δραστηριοτήτων νεολαίας

9) Κανονισμός λειτουργίας για το παλαιό δημαρχείο μέσα στον οποίο θα προδιαγράφεται ωράριο λειτουργίας και δραστηριότητες του κέντρου νεότητας που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της νεολαίας για την ύπαρξη νεανικού στεκιού


ΜΕΤΡΟ 2.3: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1) Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους

2) Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αξιοποίηση του Κορυλόβου ως Πάρκο Μαζικού Αθλητισμού

3) Καθορισμός χώρων απογείωσης για τους αεροπτεριστές σε συνεργασία με τον σύλλογό τους

4) Πρόταση διαδημοτικής συνεργασίας με το Δ. Παρανεστίου προκειμένου να εμπλακεί ο Δήμος στο VFT και να αποτελέσει το VFT το brand name για ανάπτυξη και άλλων αγώνων

5) Ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων μέσα στον αστικό ιστό της Δράμας, καθώς και μεταξύ των Τ.Κ. και της πόλης

6) Δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών για το μαζικό αθλητισμό


ΜΕΤΡΟ 2.4: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1) Δημιουργία Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού

2) Δημιουργία υπαίθριας θεατρικής σκηνής στο Τ.Κ. Ξηροποτάμου

3) Δημιουργία υπαίθριας θεατρικής και μουσικής σκηνής στο νταμάρι του Κορυλόβου

4) Κατασκευή νέου κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις

5) Εξορθολογισμός της πολιτικής επιχορηγήσεων σε πολιτιστικούς συλλόγους, με γνώμονα την επιβράβευση όσων παράγουν πολιτιστικό προϊόν

6) Δημιουργία μιας πολιτιστικής πολιτικής που θα αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου και το παγκόσμιο πολιτιστικό αποτύπωμά του, ώστε όλες οι δράσεις από ιδιώτες και το Δήμο να υπηρετούν τη στρατηγική αύξησης του αποτυπώματος, στα πλαίσια της οικονομίας του πολιτισμού

7) Εκπόνηση κανονισμού λειτουργίας του νέου πολιτιστικού κέντρου (παλαιό δημαρχείο)

8) Υιοθέτηση και εφαρμογή του θεσμού της καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency) σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, προκειμένου να γίνει γνωστή η Δράμα ως καλλιτεχνικός προορισμού


ΜΕΤΡΟ 2.5: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1) Σύνταξη μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για τον Ορεινό Όγκο

2) Διάνοιξη μονοπατιών στον ορεινό όγκο

3) Δημιουργία GIS και εφαρμογής για προώθηση των τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών

4) Δημιουργία της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου

5) Δημιουργία λογαριασμού τουριστικής προβολής του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

6) Συντονισμός προσπαθειών με άλλους φορείς, κύρια με την περιφέρεια

Θεματικός Τομέας ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1) Πρόσληψη υπαλλήλων με δίμηνη σύμβαση απασχόλησης με σταθερά και από πριν γνωστά κοινωνικά κριτήρια, ώστε να απασχολούνται κατά προτεραιότητα όσοι έχουν περισσότερο ανάγκη

2) Διασύνδεση με τον ΟΑΕΔ για ανταλλαγή πληροφοριών


ΜΕΤΡΟ 3.2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1) Καθορισμός οικονομικής ταυτότητας του Δήμου, ώστε να κινηθούμε για την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας

2) Παροχή κινήτρων για  επένδυση σε επιχειρήσεις πράσινης οικονομίας και νέων τεχνολογιών, με μείωση ή μηδενισμό τελών για κάποιο χρονικό διάστημα

3) Ενίσχυση της πράσινης γεωργίας και κτηνοτροφίας, με αναβάθμιση του αντίστοιχου δημοτικού γραφείου και στροφής του προς αυτή την κατεύθυνση

4) Προσπάθεια ανάδειξης τοπικών γαστριμαργικών προϊόντων, όπως κρασί, τσίπουρο, αλλαντικά κ.α.

5) Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο


ΜΕΤΡΟ 3.3: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΝΩΣΗΣ

1) Μετατροπή κάποιου ορεινού χωριού του Δήμου, ιδίως αυτών που είναι απομακρυσμένα, σε κέντρο ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων με παροχή των προβλεπομένων κινήτρων από πλευράς Δήμου

Θεματικός Τομέας ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΜΕΤΡΟ 4.1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Απόκτηση διαχειριστική επάρκειας (ISO) για τις δομές του Δήμου

2) Μεταφορά όμορων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από διαφορετικές δομές του Δήμου σε μία δομή

3) Εσωτερική αξιολόγηση βάση προδιαγραφών του Δήμου σε υπαλλήλους αλλά και αιρετούς, σε ανώνυμη και μυστική και συμβουλευτική βάση

4) Σύνταξη Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών

5) Ανοιχτή επιλογή δημοτών για τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων έπειτα από κατάθεση βιογραφικών


ΜΕΤΡΟ 4.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1) Επανασχεδιασμός της ιστοσελίδα του δήμου προκειμένου να γίνει μια λειτουργική σελίδα, που θα μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες, δίνοντάς τους ηλεκτρονικές βεβαιώσεις. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός GIS συστήματος καταγραφής παραπόνων των δημοτών, που θα ενταχθεί στην ιστοσελίδα του δήμου

2) Αναβάθμιση των υπηρεσιών GIS του δήμου προς τους πολίτες

3) Μεταφόρτωση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου στο διαδίκτυο, ώστε να είναι ανοιχτά προσβάσιμες σε όλους τους δημότες, όταν αυτοί το θελήσουν

4) Ενίσχυση της διαβούλευσης για τα ζητήματα του Δήμου, ηλεκτρονικά και διά ζώσης. Θεσμοθέτηση συνοικιακών συνελεύσεων

5) Ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με ζητήματα δημοτικής πολιτικής για όλους στο διαδίκτυο

6) Καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας δημότη


ΜΕΤΡΟ 4.3: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1) Ύπαρξη προτεραιοτήτων στη διοίκηση για την ορθή κατανομή του προσωπικού, μόνιμου και προσωρινού

2) Εσωτερική αξιολόγηση βάση προδιαγραφών του Δήμου σε υπαλλήλους αλλά και αιρετούς, σε ανώνυμη και μυστική και συμβουλευτική βάση


ΜΕΤΡΟ 4.4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1) Σύνταξη δημοτικού κτηματολογίου με την καταγραφή όλων των δημοτικών ακινήτων

2) Αναμόρφωση εισοδηματικής πολιτικής Δήμου μέσω 3D καταγραφής και δημιουργίας μητρώου κτισμάτων και κατασκευών