Ομάδα Κοινωνικής Πολιτικής-Ισότητας-Μεταναστών

ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ PROJECT ΔΡΑΜΑ 2020

1.    Πρόλογος

Η κοινωνική πολιτική, λόγω της κρίσης, απέκτησε ουσιαστική σημασία για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Η σημασία του τομέα κοινωνικής πολιτικής, δεν αφήνει χώρο για μικροπολιτική και αποσπασματική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, είμαστε χαρούμενοι που η δημοτική αρχή ζητάει την άποψή μας για τη δημιουργία μιας Χάρτας Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Δράμας, Αυτή τη φορά ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας θα αξιοποιηθούν και δεν θα καταλήξουν, όπως σχεδόν το σύνολο των προτάσεων που έχουμε κάνει στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή στις καλένδες.

Η Χάρτα Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να έχει επικοινωνία με όλες τις διοικητικές δράσεις του Δήμου, όπως είναι το επιχειρησιακό σχέδιο. Επίσης, η σημαντικότητα του θέματος πρέπει να μας οδηγεί, ως δημοτικές παρατάξεις, σε συνεχή επαφή και ανταλλαγή απόψεων για μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική. Ως Project Δράμα 2020 προτείνουμε συνεπώς την μετατροπή της διαρκούς επιτροπής για το κοινωνικό παντοπωλείο σε διαρκή επιτροπή κοινωνικών θεμάτων, όπου θα γίνεται και η αξιολόγηση της λειτουργίας της Χάρτας Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και ο επαναπροσδιορισμός στόχων. Επίσης, προτείνουμε τη δημόσια διαβούλευση της Χάρτας, όπως γίνεται και με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του δήμου, αφού πρώτα περάσει από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.

Ως Project έχουμε κάνει λόγο για μια κοινωνική πολιτική που δε θα εγκλωβίζει τους ωφελούμενους σε μια παγίδα φτώχειας, αλλά θα είναι ενεργητική ως προς να τους βγάλει από αυτήν. Μιλάμε για μια πολιτική που θα αφορά τους πραγματικά έχοντες ανάγκη και δε θα εξαντλείται σε επιδόματα. Μιλάμε για μια προοδευτική κοινωνική πολιτική που θα διαμορφώνει τη συνείδηση μιας ανοιχτής κοινωνίας για το Δήμο μας, μακριά από το ρατσισμό και τις διακρίσεις απέναντι σε κάθε κοινωνική ομάδα.

Στην πρόταση που ακολουθεί υπάρχουν σκέψεις για μια καλύτερη οργάνωση των δομών του Δήμου καθώς και προτάσεις για διαφορετικές δράσεις. Δε γίνεται λόγος για τις υπάρχουσες δομές, καθώς αυτές δεν αφορούν το σκοπό του παρόντος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και τον κόπο της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου.

2.    Πρόταση

Η κοινωνική πολιτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμματικών και ιδεολογικών μας δεσμεύσεων, όπως κατατέθηκε προεκλογικά και όπως συνδιαμορφώνεται καθημερινά από την Ομάδα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Μεταναστών, που λειτουργεί στα πλαίσια του Project Δράμα 2020. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει με το πλεονέκτημα της εγγύτητάς της προς το Δημότη, να στηρίξει και να μεριμνήσει, όσο είναι δυνατό, για την κοινωνική ευημερία. Η πραγματοποίηση συγκεκριμένων και καθορισμένων ενεργειών, ώστε να μην αποδυναμωθούν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικά αδύναμοι είναι για μας ζητούμενο.

Στο Project Δράμα 2020 θεωρούμε συνεπώς αυτονόητο ότι ο Δήμος μπορεί και οφείλει να εμπλέκεται στις ακόλουθες κατηγορίες δράσης:

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής πληροφόρησης των πολιτών, ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κοινωνικής στήριξης καθώς και την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Πολιτικές Ισότητας-Μεταναστευτική πολιτική για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη στήριξη των μεταναστών και παλιννοστούντων στην κοινωνική τους ένταξη, οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και διοργάνωση δράσεων καταπολέμησης της ξενοφοβίας και του ρατσισμού.
Κοινωνική ένταξη ατόμων με Αναπηρία με αρμοδιότητες την ολόπλευρη στήριξη των ΑμεΑ στην σωματική, κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, τη δημιουργική τους απασχόληση καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών ένταξης.
Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα με αρμοδιότητες τη συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων, την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία δικτύου επιχειρήσεων, μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ).
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Προληπτική Ιατρική και Αγωγή Υγείας με αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων, Κοινωνικών Φαρμακείων,  Δημοτικής Τράπεζας Αίματος και καλλιέργεια της ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος και αιμοπεταλίων, Δράσεις Αγωγής Υγείας και Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών.

Οι προτάσεις μας, εξειδικευμένες ανά τομέα είναι οι παρακάτω:

1.     Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη

Στόχος είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, η ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική πληροφόρηση των πολιτών, η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κοινωνικής στήριξης καθώς και η ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Προτείνουμε:

Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Επαναφορά του κριτηρίου εισοδήματος για τους δικαιούχους στο προηγούμενο ύψος.
Καλά συντονισμένο χορηγικό πρόγραμμα, προκειμένου να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του με ιδιωτικά κεφάλαια.
Σύνδεση του κοινωνικού παντοπωλείου με το πρόγραμμα σίτισης «Ένα ακόμη πιάτο». Με το πρόγραμμα αυτό, θα δίνεται η ευκαιρία σε νοικοκυρές που μπορούν να συνεισφέρουν ένα πιάτο φαγητό από αυτό που μαγειρεύουν καθημερινά, να βοηθήσουν στην σίτιση άπορων συμπολιτών μας. Είναι ένα μέτρο που δεν κοστίζει και με μικρή οργάνωση μπορεί αφενός να προσφέρει μεγάλη βοήθεια σε άπορους συμπολίτες μας αφετέρου να εμπλέξουμε τους απλούς πολίτες σε μια εθελοντική δομή.
Σύνδεση του κοινωνικού παντοπωλείου με ανταλλακτήριο αντικειμένων (ρούχα, παπούτσια, οικιακά αντικείμενα κτλ)
Διαφάνεια στον τρόπο διαχείρισης των πόρων του κοινωνικού παντοπωλείου. Δημιουργία ενός Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προβλέπει τη συμμετοχή πολιτών που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν.

Εθελοντισμός:

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής. Ο Εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά είναι έννοιες που συνδέονται, που έχουν κοινή αφετηρία και αποδέκτη: τον άνθρωπο. Ο εθελοντισμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποκτήσει νομική βάση με το νόμο Ν.3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Περιβάλλον, καθαριότητα, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, τουρισμός, αθλητισμός, είναι μερικοί από τους τομείς προσφοράς.

Πράγματι, ο εθελοντισμός, η κοινωνική ευθύνη των μελών της κοινότητας, το κοινωνικό κεφάλαιο, τα άτυπα ή οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και φορείς, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά, κυρίως, σε συλλογικό. Απαιτείται μια συστηματική, ουσιαστική και όχι αποσπασματική συνεργασία Δήμου και εθελοντών. Σήμερα ο Δήμος οφείλει να μπει μπροστά να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα αξιοποιούν το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο των εθελοντών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς να επιδιώκει ή να φιλοδοξεί να υποκαταστήσει ή και να αντικαταστήσει τις απαραίτητες δομές της πολιτείας θα πρέπει να γίνει «ο χώρος» που θα ενθαρρύνει και θα συντονίσει κάθε πιθανό μέσο (τεχνική υποστήριξη, συμβουλευτική καθοδήγηση, οικονομική στήριξη) για να καλύπτει τις τοπικές ανάγκες πέρα από τις σκέτες διοικητικές αρμοδιότητες.

Πιστεύουμε ότι όπως ένας εθελοντής καλείται να αγαπήσει και να προσφέρει σε ένα Δήμο, έτσι και ο αντίστοιχος φορέας οφείλει να βοηθήσει και να επικουρήσει τις ενέργειες των εθελοντών:

·         Να εκπαιδεύσει τους εθελοντές και να τους παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό ή υποδομή.

·         Να διευκολύνει με ασφάλεια και τεχνική υποστήριξη την υλοποίηση της κάθε δράσης.

·         Να επιδιώκει την συνεργασία μεταξύ εθελοντών και υπηρεσιών.

·         Να λειτουργεί ως μοχλός που θα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των ικανοτήτων, της εμπειρίας, των ιδεών και γνώσεων των εθελοντών.

·         Να θέτει ως προτεραιότητα τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου και πολίτη και εθελοντή και κοινότητας.

Προτείνουμε τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων όλων των εθελοντικών ομάδων και ενεργών   πολιτών με σκοπό την ενθάρρυνση και τη συνεργασία τους σε μια σειρά από δράσεις, την ένταξη τους σε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευπαθείς ομάδες, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικών δράσεων, κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών.

Στόχος, πρέπει να είναι να γεφυρώσουμε την απόσταση ανάμεσα στη δημοτική λειτουργία και την ιδιωτική αυτενέργεια συμπαράστασης με σεβασμό στην προσφορά σε χρόνο, ενέργεια και διάθεση του πολίτη.

Τράπεζα Χρόνου δήμου Δράμας:

Προτείνουμε τη δημιουργία τράπεζας χρόνου, όπου εξειδικευμένοι δημότες θα παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε άλλους δημότες που δεν μπορούν να τις πληρώσουν. Συγχρόνως, αντί να πληρώνονται σε χρήματα, πληρώνονται σε χρόνο, τον οποίο μπορούν να τον ξοδέψουν σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται από άλλους δημότες.

Η λογική της τράπεζας χρόνου προωθεί τόσο τον εθελοντισμό όσο και το αίσθημα αλληλεγγύης, από το οποίο διέπονται πολλοί συμπολίτες μας, αλλά δεν υπάρχουν δομές για να το καλύψουν. Ο δήμος είναι η κατάλληλη δομή για να υποστηρίξει μια τέτοια προσπάθεια, ενώ τα πετυχημένα παραδείγματα άλλων δήμων, όπως της Νεάπολης-Συκεών, της Λάρισας κτλ μπορεί να παράσχουν πολύτιμες συμβουλές για τη δημιουργία της δομής.

2.     Πολιτικές ισότητας-Μεταναστευτική πολιτική

Απουσίαζε παντελώς από το Δήμο, ανέκαθεν, ένα ειδικό γραφείο με δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων εξαιτίας του φύλου, αλλά και διακρίσεις που υφίστανται ευπαθείς ομάδες, με βάση την εθνικότητα τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία (παιδιά και ηλικιωμένοι), το γενετήσιο προσανατολισμό και την αναπηρία.

Ένα γραφείο που να σχεδιάζει, εισηγείται και να μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή να συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη Ρομά, Παλιννοστούντων Ομογενών, Μεταναστών, και Προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Επίσης μπορεί να διεξάγει κοινωνικές έρευνες που να αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θα μπορούσε να συνεργάζεται με κέντρα συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και με κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οι αναπηρίες συνεχίζουν να αποτρέπουν μερικούς ανθρώπους από την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Οι διακρίσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων που τις βιώνουν, αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας.

Προτείνεται η δημιουργία ενός γραφείου Κοινωνικής Ισότητας, το οποίο μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για τα δικαιώματα τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των επαγγελματιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Επίσης θα στοχεύει, με διάφορες δράσεις και συνεργασία με ανάλογους συλλόγους, στο να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι σημαντικό η διαφορετικότητα και η ισότητα να ενσωματώνονται σε κάθε πολιτική που εφαρμόζεται.

Επίσης, προτείνεται η δημιουργία γραφείου ισότητας και μεταναστών και αντίστοιχης επιτροπής του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Δεν μπορεί να μην πραγματοποιείται σε διοικητικό επίπεδο η ολοκλήρωση του Καλλικράτη, λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων της δημοτικής αρχής.

3.     Κοινωνική Ένταξη ατόμων με Αναπηρία

Το να υπάρχει φροντίδα για ΑΜΕΑ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι πολιτικό όραμα, είναι ξεκάθαρη υποχρέωση του κάθε Δήμου. Το να προβάλουμε τη νομοθεσία και τη νοοτροπία του κόσμου ως ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία δομών υποδοχής για ΑΜΕΑ στην κοινωνία είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτο. Οφείλουμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τη νοοτροπία και μαζί με αυτήν να απαιτήσουμε και την προσαρμογή της νομοθεσίας.

Από πότε το δίκαιο του εργάτη τοποθετείται πάνω από το δίκαιο του Ατόμου Με Αναπηρία; Γιατί να διαδηλώνουμε για τις περικοπές στους μισθούς και τις εργασιακές θέσεις και να μη διαδηλώνουμε για το δικαίωμα των ΑΜΕΑ στην Αυτόνομη Διαβίωση; Γιατί στο αίτημα για δημιουργία δημοτικού γραφείου για την εξυπηρέτηση διεκπεραιώσεων θεμάτων ΑΜΕΑ η απάντηση να είναι ότι δεν υπάρχουν άτομα στο Δήμο για να στελεχώσουν τα ήδη υπάρχοντα γραφεία; Γιατί τα κονδύλια που διατίθενται για θέματα ΑΜΕΑ να παραμένουν αναξιοποίητα;

Η νοοτροπία στο θέμα ΑΜΕΑ οφείλει να αλλάξει όχι μόνο από τη βάση προς τα πάνω αλλά και στην κορυφή της πυραμίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προτείνουμε:

Δημιουργία Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜεΑ (ενημέρωση για δαπάνες, απαλλαγές, δικαιώματα κοινωνικά και οικονομικά, αναπηρικές συντάξεις κλπ).
Πραγματική πρόσβαση και προστασία αυτής στο δρόμο-πεζοδρόμια-καταστήματα-υπηρεσίες.
Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Συνεργασία με το Κολυμβητήριο για δημιουργία προγραμμάτων εκγύμνασης ΑΜΕΑ.
Δημιουργία Δημοτικού Γυμναστηρίου για ΑΜεΑ, με όργανα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.
Συνεργασία με το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας στις Σέρρες για δημιουργία παραρτήματος στη Δράμα, συμπληρωματικό αυτού που λειτουργεί στο Δοξάτο και απευθύνεται μονάχα σε παιδάκια με Ειδικές Ανάγκες,  ή
Οργάνωση μετάβασης στο ΚΘΙ Σερρών με ειδικό βανακι του δήμου με παράλληλη συμμετοχή του δήμου στα δίδακτρα κατόπιν οικονομικής μελέτης.
Οργάνωση Σεμιναρίων του Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο για ενημέρωση και επιμόρφωση  των πολιτών και ευαισθητοποίησή τους στα θέματα των ΑΜΕΑ.
Ενημέρωση και προώθηση του θέματος της Αυτόνομης Διαβίωσης για ΑΜΕΑ.
Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων εθελοντών και των προσόντων τους ώστε να μπορούν να οργανώνονται στοχευμένες και σαφείς εθελοντικές δράσεις σε θέματα ΑΜΕΑ.
Μέσω της καταγραφής των ακινήτων του Δήμου, αξιοποίηση κάποιου σε σημείο προσβάσιμο για δωρεάν παροχή του στο Σύλλογο Παραπληγικών, που θα λειτουργεί ως χώρος συνάντησης ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους, εντευκτήριο, χώρος εκδηλώσεων.

4.     Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Η Ελλάδα βιώνει σήμερα μια βαθιά κοινωνική κρίση και μια κρίση απασχόλησης. Οι δήμοι δεν είναι δομές που μπορούν να δημιουργούν θέσεις εργασίας, πέραν των αναγκών που προκύπτουν από το οργανόγραμμά τους. Ωστόσο, είτε σαν δήμοι είτε σαν δημοτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται προσλήψεις μικρής διάρκειας (πεντάμηνα, δίμηνα κτλ). Επιπλέον, μπορούν και πρέπει να δίνουν εξειδικευμένη στήριξη σε ανθρώπους που τους έχει χτυπήσει η κρίση και έχουν τις ιδέες και την όρεξη να δημιουργήσουν κάτι καινούριο.

Προτείνουμε:

Οι προσλήψεις μικρής διάρκειας, που αποτελούν, κακώς, επιλογές του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των προέδρων επιχειρήσεων, να γίνονται από βάση δεδομένων, που θα δημιουργηθεί με τη συμμετοχή των ωφελούμενων της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, η κάλυψη θέσεων διμήνων και πενταμήνων που προκύπτουν θα καλύπτονται με προτεραιότητα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με διαφάνεια, αλλά φυσικά και με αξιοκρατία, από ανθρώπους που έχουν και τα τυπικά προσόντα να πληρώσουν τις θέσεις.

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση για την επίτευξη της ανάκαμψης. Ωστόσο, οι ΚοινΣΕπ, που θα έχουν συνεργασία με το Δήμο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχονται ώστε λειτουργούν αυτόνομα και κυρίως μακριά από κακές πρακτικές ΜΚΟ, όπως και λογικές ρουσφετιού.

Παραθέτουμε κάποιες πληροφορίες για το τι εστί Κοινωνικές Επιχειρήσεις:

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης και παράγουν υλικά αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες. Για παράδειγμα μπορούν να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης ή να  εντάσσουν μειονεκτούντα άτομα στην αγορά εργασίας (π.χ. εξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, ανέργους κ.α.). Η λογική λειτουργίας τους δεν τις εμποδίζει να είναι καινοτόμες και ανταγωνιστικές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα ούτε μπορούν να λειτουργούν με ζημίες.
Οφέλη από τη λειτουργία τους προκύπτουν τόσο για τους μετόχους της κοινωνικής επιχείρησης, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Γενικώς, οι εν λόγω οργανισμοί προκρίνουν τη διατήρηση της απασχόλησης και την ποιότητα των υπηρεσιών προς τα μέλη και τους πελάτες τους, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τη μείωση των κερδών τους. Με άλλα λόγια τα μέλη κερδίζουν ευκαιρίες απασχόλησης και αμοιβές, ενώ το κοινωνικό σύνολο κερδίζει ποιοτικά προϊόντα και ενδεχομένως μειωμένες τιμές.
Οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας χαρακτηρίζονται γενικά από δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων. Οι κρίσι­μες αποφάσεις λαμβάνονται με ψηφοφορία του συνόλου των μελών τους. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.
Τα κέρδη μιας κοινωνικής επιχείρησης κατά το μεγαλύτερο μέρος τους επανεπενδύονται στην επιχείρηση ή χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται θετικός κοινωνικός αντίκτυπος για την επιχείρηση, ο οποίος την βοηθά να διακριθεί και να επιβιώσει.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μεριμνούν: 1) για την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ των νέων, 2) για την προώθηση και διευκόλυνση της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και 3) για τη στήριξη πρωτοβουλιών των νέων

Προτείνουμε:

Βοήθεια για την ανάπτυξη νοοτροπίας και δεξιοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Άμεση στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω παροχής συμβουλών και κατάρτισης, επιχορηγήσεων σε νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες (μέχρι 5 000 ευρώ κατ’ άτομο) και προσωρινή στήριξη για τους πρώτους 6 ως 12 μήνες της καθαυτό εμπορικής δραστηριότητας
Παροχής υπηρεσιών σύστασης, ανάπτυξης και υποστήριξης μέσω της συγκρότησης Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας
Δημιουργία συστήματος δανειοδότησης (μέχρι 25000 ευρώ) με προτιμησιακούς όρους
Πλατφόρμες για μέσα διαλόγου, ανταλλαγών, εκμάθησης και κοινής δράσης
Το κυριότερο πλεονέκτημα της κοινωνικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι δεν είναι ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική αλλά θεωρείται τρίτος τομέας ανάμεσα στους προηγούμενους δύο. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική οικονομία μπορεί να επιδιώξει κοινωνικούς στόχους και να παράσχει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας στρατηγικές της οικονομίας της αγοράς. Επίσης, το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες των φορέων κοινωνικής οικονομίας επενδύονται εκ νέου σε υπηρεσίες παροχής για νοικοκυριά και άτομα που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές.

5.     Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Προληπτική Ιατρική και Αγωγή Υγείας

Με την κατάλληλη θεσμική οργάνωση, την απαιτούμενη χρηματοδότηση και την ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε επίπεδο δήμου, θα προσφέρουν ανακούφιση και ελπίδα στους πολίτες που αισθάνονται σύγχυση και ανασφάλεια ως προς την υγεία τους και θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη των νοσημάτων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Οι Μονάδες αυτές που ουσιαστικά αφορούν την αποκέντρωση των Κέντρων Υγείας θα παρέχουν στους πολίτες:

·         Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας «μικρού κινδύνου» που δεν απαιτούν  εισαγωγή στο Νοσοκομείο

·         Εκτίμηση του προβλήματος υγείας που αναφέρουν οι «ασθενείς» και βοήθεια στην άμεση πρόσβαση σε απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας

·         Προληπτικές παρεμβάσεις και προσυμπτωματικούς ελέγχους σε ομάδες υψηλού κινδύνου

·         Οικογενειακό προγραμματισμό, προληπτικά τεστ (ΠΑΠ Τεστ), προληπτική οδοντιατρική και εμβολιασμούς

·         Υπηρεσίες μετανοσοκομειακής φροντίδας και αποκατάστασης, παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων και κοινωνική φροντίδα

·         Δράσεις ενημέρωσης και αγωγής υγείας με εξειδίκευση ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες

·         Επιδημιολογικές έρευνες και τοπικά παρατηρητήρια για την υγεία

3.    ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι παραπάνω προτάσεις, μαζί με αυτές που ελπίζουμε πως θα προκύψουν από τη διαβούλευση, όχι μόνο μεταξύ των παρατάξεων, αλλά της κοινωνίας της Δράμας, για να γίνουν πραγματικότητα, πρέπει να συντονίζονται από μια υπηρεσία και να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η πολυδιάσπαση της λήψης αποφάσεων.

Κατά την άποψή μας, οι δομές που παράγουν κοινωνική πολιτική, θα έπρεπε να μαζευτούν κάτω από μια στέγη, αυτή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου και με πολιτικό υπεύθυνο τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Η πολυδιάσπαση της παραγωγής κοινωνικής πολιτικής από τη ΔΕΚΠΟΤΑ και το Νομικό Πρόσωπο, θεωρούμε ότι εξυπηρετεί μόνο τη μοιρασιά θέσεων προέδρων και διοικητικών συμβουλίων, ιδιαιτέρως όταν τα δημοτικά πρόσωπα είναι υποστελεχωμένα και άρα δυσχεραίνεται το έργο της κοινωνικής πολιτικής από το αρμόδιο προσωπικό.

Εκτός αυτής της θεμελιώδους πρότασης, επιπλέον προτείνουμε:

·         Την καταγραφή και μηχανογράφηση των φορέων που ασκούν κοινωνική πολιτική, ώστε να έχει η κοινωνική υπηρεσία μια πολύ καλή εποπτεία των φορέων που ασκούν κοινωνική πολιτική (σύλλογοι, εκκλησία κτλ.) σε όλο το εύρος του Δήμου και φυσικά των ωφελούμενων πολιτών.

·         Την καταγραφή των δομών του ίδιου του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία, ΔΕΚΠΟΤΑ, Νομικό Πρόσωπο) που ασκούν κοινωνική πολιτική καθώς και των κρατικών δομών και προγραμμάτων (όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) που ισχύουν στο Δήμο. Η καταγραφή αυτή θα επιτρέψει στο Δήμο να γνωρίζει που, πότε και πως πρέπει να παρέμβει για να καλύψει δημότες που παραμένουν έκθετοι σε κοινωνικά προβλήματα, χωρίς σπατάλη δυνάμεων. Επίσης θα επιτρέψει την καλύτερη επαφή του Δήμου με δομές κοινωνικής πολιτικής άλλων φορέων διοίκησης (π.χ. γενικό νοσοκομείο).

·         Επιμονή στην κάλυψη θέσεων προσωπικού από την κεντρική κυβέρνηση για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αντίστοιχες δομές.