Ενημέρωση για την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παράταξης Project Δράμα 2020

Ενημέρωση για την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παράταξης Project Δράμα 2020

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, από την παράταξη Project Δραμα 2020 για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται εκουσίως από εσάς, τα Υποκείμενα αυτών, και καταγράφονται από εξουσιοδοτημένους προς τούτο συνεργάτες της παράταξης Project Δράμα 2020 (στοιχεία επικοινωνίας : Δ/ΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΑ και email)

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αποστολής ενημερωτικού υλικού της παράταξης Project Δράμα 2020, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, newsletters, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την εν λόγω πολιτική δραστηριότητα και ενδεχομένως για στατιστικούς σκοπούς (το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που έχει παραχωρήσει το υποκείμενο).

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από το Πολιτικό Γραφείο κατά τη διάρκεια της πολιτικής δραστηριότητας της παράταξης Project Δράμα 2020, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αφορούν στην λήθη (διαγραφή), στην φορητότητα δεδομένων, στην εναντίωση, στην διόρθωση δεδομένων, στην ενημέρωση αυτών, στην πρόσβαση και τέλος, στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, το Πολιτικό Γραφείο θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν.

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, που δε συνδέονται με τη παράταξη Project Δράμα 2020, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Το Πολιτικό Γραφείο της παράταξης Project Δράμα 2020 διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την εν γένει νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή και διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Πολιτικό Γραφείο της παράταξης Project Δράμα 2020 ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας στο mail: projectdrama2020@gmail.com.