Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας

Δήμος Δράμας – Δεν χρειάζεται να περιηγηθείτε στο βάθος των σελίδων! Ένα Ctrl+F είναι αρκετό!

 

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/11/2017

ΑΔΑ: ΨΠ8ΨΟΛ1Ε-Κ7Ω – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/10/2017

ΑΔΑ: ΩΞ9ΜΟΛ1Ε-ΖΓΕ – ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2017

ΑΔΑ: Ω2ΔΜΟΛ1Ε-ΚΘΧ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/07/2017 

ΑΔΑ: 67ΥΡΟΛ1Ε-Ζ9Π – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/07/2017

ΑΔΑ: 7ΞΠΩΟΛ1Ε-ΔΑΠ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ ΣΤΙΣ 29-06-2017

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/05/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 06/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/01/2017
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2016
Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/12/2016

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/11/2016


Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/10/2016